بازدید معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و مدیرکل دامپزشکی استان تهران از فعالیت های دامپروری شهرستان پیشوا (+تصاویر)

بازدید معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و مدیرکل دامپزشکی استان تهران از فعالیت های دامپروری شهرستان پیشوا (+تصاویر)
«دکتر جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور و هیئت همراه به اتفاق «مهندس حجتی» وزیر جهاد کشاورزی و معاونین، مدیر کل دامپزشکی استان تهران و با حضور جمعی از مدیران استانی در بازدید از فعالیت های دامپروری شهرستان پیشوا، بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان تاکید نمود.
به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان تهران، معاون اول رئیس جمهور به اتفاق وزیر جهاد کشاورزی، معاونین و مدیران وزارت جهاد کشاورزی، مدیر کل دامپزشکی استان تهران و جمعی از مدیران استانی در تاریخ 11/1/95 در بازدید از یکی از …

بازدید معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و مدیرکل دامپزشکی استان تهران از فعالیت های دامپروری شهرستان پیشوا (+تصاویر)

«دکتر جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور و هیئت همراه به اتفاق «مهندس حجتی» وزیر جهاد کشاورزی و معاونین، مدیر کل دامپزشکی استان تهران و با حضور جمعی از مدیران استانی در بازدید از فعالیت های دامپروری شهرستان پیشوا، بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان تاکید نمود.
به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان تهران، معاون اول رئیس جمهور به اتفاق وزیر جهاد کشاورزی، معاونین و مدیران وزارت جهاد کشاورزی، مدیر کل دامپزشکی استان تهران و جمعی از مدیران استانی در تاریخ 11/1/95 در بازدید از یکی از …
بازدید معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و مدیرکل دامپزشکی استان تهران از فعالیت های دامپروری شهرستان پیشوا (+تصاویر)

فروش بک لینک