دود سفیدی که امروز در تهران رویت شد /تصویر

دود سفیدی که امروز در تهران رویت شد /تصویر
خرداد: روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت: دود رویت شده در تهران و مناطق اطراف ناشی از تمرین تاکتیکی پرنده های نیروی هوافضای سپاه بوده است.

دود سفیدی که امروز در تهران رویت شد /تصویر

خرداد: روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت: دود رویت شده در تهران و مناطق اطراف ناشی از تمرین تاکتیکی پرنده های نیروی هوافضای سپاه بوده است.
دود سفیدی که امروز در تهران رویت شد /تصویر