«تغییر نام، اولویت کهگیلویه و بویراحمد نیست»

«تغییر نام، اولویت کهگیلویه و بویراحمد نیست»
نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد گفت: تغییر نام استان اولویت استان ما نیست و مقدم کردن آنچه اولویت ندارد بر اولویت ها، از اسباب فروپاشی جوامع و اهداف و آرمانهاست و درست نیست.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی افزود: ظاهر امر این است که مسئولان، شخصیتها و رجال همه مشکلات را حل کرده اند و تنها مشکل تغییر نام استان مانده و این مایه خوشبختی و ازسویی مایه تعجب است. این تغییر نام هزینه هایی را برعهده جامعه ما تحمیل می کند که فعلا م …

«تغییر نام، اولویت کهگیلویه و بویراحمد نیست»

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد گفت: تغییر نام استان اولویت استان ما نیست و مقدم کردن آنچه اولویت ندارد بر اولویت ها، از اسباب فروپاشی جوامع و اهداف و آرمانهاست و درست نیست.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی افزود: ظاهر امر این است که مسئولان، شخصیتها و رجال همه مشکلات را حل کرده اند و تنها مشکل تغییر نام استان مانده و این مایه خوشبختی و ازسویی مایه تعجب است. این تغییر نام هزینه هایی را برعهده جامعه ما تحمیل می کند که فعلا م …
«تغییر نام، اولویت کهگیلویه و بویراحمد نیست»