مسدود بودن مسیر ریلی مشهد -تهران

مسدود بودن مسیر ریلی مشهد -تهران
خط ریلی مشهد -تهران همچنان مسدود است .
به گزارش خبرنگار خراسان رضوی ، خبرگزاری صدا و سیما ، مدیر روابط عمومی راه آهن شمال شرق گفت : این خط همچنان مسدود است و کارشناسان تعمیر و نگهداری راه آهن جمهوری اسلامی در تلاش هستند این مسیر را بازگشایی کنند.
مرتضی عرب حجی بدون اشاره به زمان دقیق بازگشایی مسیر ریلی تهران -مشهد افزود : پس از تعمیر خطوط آسیب دیده زمان دقیق حرکت قطارها اطلاع رسانی می شود.

مسدود بودن مسیر ریلی مشهد -تهران

خط ریلی مشهد -تهران همچنان مسدود است .
به گزارش خبرنگار خراسان رضوی ، خبرگزاری صدا و سیما ، مدیر روابط عمومی راه آهن شمال شرق گفت : این خط همچنان مسدود است و کارشناسان تعمیر و نگهداری راه آهن جمهوری اسلامی در تلاش هستند این مسیر را بازگشایی کنند.
مرتضی عرب حجی بدون اشاره به زمان دقیق بازگشایی مسیر ریلی تهران -مشهد افزود : پس از تعمیر خطوط آسیب دیده زمان دقیق حرکت قطارها اطلاع رسانی می شود.
مسدود بودن مسیر ریلی مشهد -تهران