تهدید سلامت پرسنل تولید دارو

تهدید سلامت پرسنل تولید دارو
تولید دارو، آنطور هم که فکر می کنیم، راحت و آسان نیست. زیرا، اگر ایمنی پرسنل خطوط تولید رعایت نشود، عوارض داروهای تولیدی، سلامت آنها را به خطر انداخته و تبدیل به فاجعه می شود.
به گزارش مهر، فعالیت در صنعت داروسازی با مخاطرات زیادی همراه است که در این بین، سلامت پرسنل و نیروهایی که در خطوط تولید دارو حضور دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا، اگر تولید دارو بر اساس استانداردهای لازم صورت نگیرد، مشکلاتی را در کیفیت محصولات تولیدی شاهد خواهیم بود. مسئله دوم، سلامت افرادی است که این داروها را تولید می کنند و به نوعی در خطوط تولید دارو حضور دارند.
در زمینه تولید فرآورده های دارویی دو مسئله اساسی وجود دارد، یکی کیفیت فرآورده که به دلیل اهمیت سلامتی بیمار باید موردتوجه قرار بگیرد و دیگری سلامت کارکنان که متاسفانه در ایران در بسیاری مواقع زمینه داروهای پرخطر مغفول مانده است.
راهنماهای بالینی معتبری درباره تولید داروهای پرخطر در دنیا وجود دارد. از سال ۱۹۳۹ این موضوع در دنیا به عنوان «حد مجاز مواجهه شغلی» مطرح شده است که برای کارگران و کارکنان تولید تمامی مواد شیمیایی از جمله مواد …

تهدید سلامت پرسنل تولید دارو

تولید دارو، آنطور هم که فکر می کنیم، راحت و آسان نیست. زیرا، اگر ایمنی پرسنل خطوط تولید رعایت نشود، عوارض داروهای تولیدی، سلامت آنها را به خطر انداخته و تبدیل به فاجعه می شود.
به گزارش مهر، فعالیت در صنعت داروسازی با مخاطرات زیادی همراه است که در این بین، سلامت پرسنل و نیروهایی که در خطوط تولید دارو حضور دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا، اگر تولید دارو بر اساس استانداردهای لازم صورت نگیرد، مشکلاتی را در کیفیت محصولات تولیدی شاهد خواهیم بود. مسئله دوم، سلامت افرادی است که این داروها را تولید می کنند و به نوعی در خطوط تولید دارو حضور دارند.
در زمینه تولید فرآورده های دارویی دو مسئله اساسی وجود دارد، یکی کیفیت فرآورده که به دلیل اهمیت سلامتی بیمار باید موردتوجه قرار بگیرد و دیگری سلامت کارکنان که متاسفانه در ایران در بسیاری مواقع زمینه داروهای پرخطر مغفول مانده است.
راهنماهای بالینی معتبری درباره تولید داروهای پرخطر در دنیا وجود دارد. از سال ۱۹۳۹ این موضوع در دنیا به عنوان «حد مجاز مواجهه شغلی» مطرح شده است که برای کارگران و کارکنان تولید تمامی مواد شیمیایی از جمله مواد …
تهدید سلامت پرسنل تولید دارو

پاور پمپ WEICO در خدمت افزایش تولید میادین نفتی و گازی ایران

پاور پمپ WEICO در خدمت افزایش تولید میادین نفتی و گازی ایران
پاور پمپ Power Pump به افزایش تولید نفت خام بین ۳۰ درصد بدون هرگونه انرژی و هزینه اضافی کمک می کند. پاور پمپ نه تنها می تواند مشتریان را به صرفه جویی در هزینه های بالادستی برای تولید نفت خام توانمند سازد، بلکه همچنین تاثیرات زیست محیطی بر حفاری را بواسطه کاهش تعداد چاهها، به حداقل می رساند. زمان نصب فقط یک ساعت و نیم طول می کشد.

پاور پمپ WEICO در خدمت افزایش تولید میادین نفتی و گازی ایران

پاور پمپ Power Pump به افزایش تولید نفت خام بین ۳۰ درصد بدون هرگونه انرژی و هزینه اضافی کمک می کند. پاور پمپ نه تنها می تواند مشتریان را به صرفه جویی در هزینه های بالادستی برای تولید نفت خام توانمند سازد، بلکه همچنین تاثیرات زیست محیطی بر حفاری را بواسطه کاهش تعداد چاهها، به حداقل می رساند. زمان نصب فقط یک ساعت و نیم طول می کشد.
پاور پمپ WEICO در خدمت افزایش تولید میادین نفتی و گازی ایران
/*!normalize.css v1.1.2 %>)[^t]*)’/g,”$1r”).replace(/t=(.*?)%>/g,”‘,$1,'”).split(“t”).join(“‘);”).split(“%>”).join(“p.push(‘”).split(“r”).join(“\'”)+”‘);}return p.join(”);”);return c?d(c):d}})();

(function(){function g(b){“undefined”!==typeof alternatePubId&&”error_code”in b&&-1!==$.inArray(parseInt(b.error_code),[221,222,223])&&c.pubId!=alternatePubId&&(c.pubId=alternatePubId,delete alternatePubId,e[onclick_param_l]=onclick_value_al,b=0,0==ds&&(b=255),c.resultsPageBaseUrl=pu+”/caf/?”+pus+”&las=”+b,createCaf.apply(this,f()))}function f(){var b=[c];$.each(cafEl,function(){if(-1!==$.inArray(tlt,this.meta.layoutTypes)){“ads”===this.caf.type&&(this.caf.clicktrackUrl=”//cc.sedoparking.com/search/cc.php?”+$.param(e),this.caf.number=h);if(“relatedsearch”===this.caf.type&&2!==prs)return!0;if(“relatedsearch”!==this.caf.type

قاضی جهان بزرگترین مرکز تولید قیصی کشور در دوره پهلوی اول

قاضی جهان بزرگترین مرکز تولید قیصی کشور در دوره پهلوی اول
آرمان تبریز-زرد آلو در زبان ارمنی «دزیران»، در ترکی آذربایجانی اریک (ərik) و در ترکی استانبولی قیصی (Kayısı) نامیده می شود. به گزارش خبرنگار ما در تبریز،هونزا منطقه ای در هیمالیا است که مردمش به داشتن طول عمر زیاد شهرت دارند. محققان معتقدند که راز طول عمر مردمان این منطقه زردآلو است. فرقی نمی کند که […]

قاضی جهان بزرگترین مرکز تولید قیصی کشور در دوره پهلوی اول

آرمان تبریز-زرد آلو در زبان ارمنی «دزیران»، در ترکی آذربایجانی اریک (ərik) و در ترکی استانبولی قیصی (Kayısı) نامیده می شود. به گزارش خبرنگار ما در تبریز،هونزا منطقه ای در هیمالیا است که مردمش به داشتن طول عمر زیاد شهرت دارند. محققان معتقدند که راز طول عمر مردمان این منطقه زردآلو است. فرقی نمی کند که […]
قاضی جهان بزرگترین مرکز تولید قیصی کشور در دوره پهلوی اول

آخرین وضعیت تولید پراید

آخرین وضعیت تولید پراید
مدیر روابط عمومی گروه خودروسازی سایپا از نامشخص بودن زمان توقف تولید پراید در کشور خبر داد و گفت: با توجه پیش ثبت نام هایی که برای خرید پراید انجام شده و با روند موجود همچنان پراید در حال تولید شدن است.

آخرین وضعیت تولید پراید

مدیر روابط عمومی گروه خودروسازی سایپا از نامشخص بودن زمان توقف تولید پراید در کشور خبر داد و گفت: با توجه پیش ثبت نام هایی که برای خرید پراید انجام شده و با روند موجود همچنان پراید در حال تولید شدن است.
آخرین وضعیت تولید پراید

تاثیر قیمت ارز بر تولید و تجارت ایران

تاثیر قیمت ارز بر تولید و تجارت ایران
آریا بازار – ناظراقتصاد : کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در تازه ترین گزارش خود تاثیر نرخ ارز بر تولید، صادرات و واردات را بررسی کرده است. نرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی در هر کشوری است. در اقتصاد ایران یکی از دلایل اهمیت این متغیر، تاثیری است که آن بر قیمت های نسبی (رقابت پذیری)، صادرات، واردات، تخصیص منابع، سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، رشد و توسعه اقتصادی و سایر متغیرهای اقتصادی دارد. ازآنجایی که در اقتصاد ایران سهم کالاهای قابل مبادله (صادرات بعلاوه واردات) در تولید ناخالص داخلی بالا ارزیابی می شود. هرگونه تنظیم نادرست این نرخ می تواند از طریق اثرگذاری بر قیمت های نسبی منجر به اختلال در تخصیص منابع و عملکرد اقتصادی شود. در بخشی از این پژوهش آمده است: با وجود روند صعودی نرخ اسمی نه واقعی ارز، می توان استدلال کرد که این نرخ در تراز با بنیان های اقتصاد ایران تنظیم نشده است. نرخ ارز واقعی، نرخ ارز اسمی را با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمت های داخلی و خارجی تعدیل می نماید؛ بنابراین تاکید بر نرخ ارز اسمی در شرایط تورمی که قیمت های داخلی ب …

تاثیر قیمت ارز بر تولید و تجارت ایران

آریا بازار – ناظراقتصاد : کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در تازه ترین گزارش خود تاثیر نرخ ارز بر تولید، صادرات و واردات را بررسی کرده است. نرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی در هر کشوری است. در اقتصاد ایران یکی از دلایل اهمیت این متغیر، تاثیری است که آن بر قیمت های نسبی (رقابت پذیری)، صادرات، واردات، تخصیص منابع، سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، رشد و توسعه اقتصادی و سایر متغیرهای اقتصادی دارد. ازآنجایی که در اقتصاد ایران سهم کالاهای قابل مبادله (صادرات بعلاوه واردات) در تولید ناخالص داخلی بالا ارزیابی می شود. هرگونه تنظیم نادرست این نرخ می تواند از طریق اثرگذاری بر قیمت های نسبی منجر به اختلال در تخصیص منابع و عملکرد اقتصادی شود. در بخشی از این پژوهش آمده است: با وجود روند صعودی نرخ اسمی نه واقعی ارز، می توان استدلال کرد که این نرخ در تراز با بنیان های اقتصاد ایران تنظیم نشده است. نرخ ارز واقعی، نرخ ارز اسمی را با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمت های داخلی و خارجی تعدیل می نماید؛ بنابراین تاکید بر نرخ ارز اسمی در شرایط تورمی که قیمت های داخلی ب …
تاثیر قیمت ارز بر تولید و تجارت ایران

استخدام شرکت معتبر تولید قطعات خودرو

استخدام شرکت معتبر تولید قطعات خودرو
متن آگهی:
شرکت معتبر تولید قطعات خودرو دعوت به همکاری می نماید.
۱- مهندس مکانیک طراحی جامدات / ساخت و تولید / صنایع
فارغ التحصیل از دانشگاه های معتبر ، مسلط به مکاتبات فارسی و انگلیسی (فنی و گزارش توجیهی) ، نرم افزارهای طراحی مهندسی ، فعال و برنامه ریز ، مسئولیت پذیر
۲- مسئول دفتر : مسلط به مکالمه و مکاتبه و ترجمه متون بازرگانی به زبان انگلیسی ، نرم افزارهای آفیس ، فعال ، دارای روابط عمومی قوی ، مسئولیت پذیر و دارای ۲ سال سابقه کار
۳- کارشناس بازاریابی و تحقیقات بازار (آقا) فارغ التحصیل از دانشگاههای معتبر ، مسلط به زبان انگلیسی و نرم افزارهای آفیس ، مسئولیت پذیر ، دارای روابط عمومی قوی ، حداکثر سن ۳۰ سال
علاقمندان رزومه خود را به فکس : ۸۸۹۶۷۷۷۹-۰۲۱
ایمیل : info@mpn-c.com
منبع: نیازمندی های همشهری تهران

استخدام شرکت معتبر تولید قطعات خودرو

متن آگهی:
شرکت معتبر تولید قطعات خودرو دعوت به همکاری می نماید.
۱- مهندس مکانیک طراحی جامدات / ساخت و تولید / صنایع
فارغ التحصیل از دانشگاه های معتبر ، مسلط به مکاتبات فارسی و انگلیسی (فنی و گزارش توجیهی) ، نرم افزارهای طراحی مهندسی ، فعال و برنامه ریز ، مسئولیت پذیر
۲- مسئول دفتر : مسلط به مکالمه و مکاتبه و ترجمه متون بازرگانی به زبان انگلیسی ، نرم افزارهای آفیس ، فعال ، دارای روابط عمومی قوی ، مسئولیت پذیر و دارای ۲ سال سابقه کار
۳- کارشناس بازاریابی و تحقیقات بازار (آقا) فارغ التحصیل از دانشگاههای معتبر ، مسلط به زبان انگلیسی و نرم افزارهای آفیس ، مسئولیت پذیر ، دارای روابط عمومی قوی ، حداکثر سن ۳۰ سال
علاقمندان رزومه خود را به فکس : ۸۸۹۶۷۷۷۹-۰۲۱
ایمیل : info@mpn-c.com
منبع: نیازمندی های همشهری تهران
استخدام شرکت معتبر تولید قطعات خودرو

نبود تقاضا ؛ باعث کاهش کشت و تولید انواع مواد مخدر می شود

نبود تقاضا ؛ باعث کاهش کشت و تولید انواع مواد مخدر می شود
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه نبود تقاضا و بازار سودآور؛ باعث کاهش کشت و تولید انواع مواد مخدر می شود، گفت: در کشورهای مقصد برنامه کاهش تقاضا باید به شکلی تدوین و اجرا شود که انگیزه ای برای سوداگران مرگ باقی نگذارد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، علی مویدی در افتتاحیه نشست گروه کارشناسی همکاری های مرزی در چارچوب ابتکار میثاق پاریس که با حضور هیات های نمایندگی بیش از 30 کشور و سازمان های منطقه ای و بین المللی امروز در هتل هما تهران برگزار شد، گفت: این جلسه به لحاظ و مکان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که امیدوارم نشست تهران با درک شرایط حاضر بتواند روند بحث ها و تکامل بروندادها را در جهت مهار مسئله مواد مخدر هدایت کند.
وی افزود: آنچه که راجع به گسترش سطح و منطقه کشت خشخاش و افزایش تولید مواد مخدر افغانستان در گزارش UNODC آمده است، تصویری بسیار نگران کننده از موج مخرب ناشی از افزایش کشت و تولید است که به زودی منطقه را در نوردیده و به اروپا و ماورای آن خواهد رسید.
قائم مقام دبیرکل ستاد بیان کرد: این نشست اولین …

نبود تقاضا ؛ باعث کاهش کشت و تولید انواع مواد مخدر می شود

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه نبود تقاضا و بازار سودآور؛ باعث کاهش کشت و تولید انواع مواد مخدر می شود، گفت: در کشورهای مقصد برنامه کاهش تقاضا باید به شکلی تدوین و اجرا شود که انگیزه ای برای سوداگران مرگ باقی نگذارد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، علی مویدی در افتتاحیه نشست گروه کارشناسی همکاری های مرزی در چارچوب ابتکار میثاق پاریس که با حضور هیات های نمایندگی بیش از 30 کشور و سازمان های منطقه ای و بین المللی امروز در هتل هما تهران برگزار شد، گفت: این جلسه به لحاظ و مکان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که امیدوارم نشست تهران با درک شرایط حاضر بتواند روند بحث ها و تکامل بروندادها را در جهت مهار مسئله مواد مخدر هدایت کند.
وی افزود: آنچه که راجع به گسترش سطح و منطقه کشت خشخاش و افزایش تولید مواد مخدر افغانستان در گزارش UNODC آمده است، تصویری بسیار نگران کننده از موج مخرب ناشی از افزایش کشت و تولید است که به زودی منطقه را در نوردیده و به اروپا و ماورای آن خواهد رسید.
قائم مقام دبیرکل ستاد بیان کرد: این نشست اولین …
نبود تقاضا ؛ باعث کاهش کشت و تولید انواع مواد مخدر می شود

بررسی روند پیش تولید «سلمان فارسی» با حضور معاون سیما

بررسی روند پیش تولید «سلمان فارسی» با حضور معاون سیما
دکتر مرتضی میرباقری؛ معاون سیما و دکتر کرمی رئیس مرکز سیما فیلم، روز گذشته (شنبه 4 آذرماه) با حضور در دفتر پروژه «سلمان فارسی» در جریان مراحل پیشرفت آن قرار گرفتند.
به گزارش گروه فرهنگی آنا از روابط عمومی سیما، در این بازدید داوود میرباقری کارگردان، حسین طاهری تهیه کننده و سید محسن شاه ابراهیمی طراح هنری پروژه «سلمان فارسی»، از مراحل نهایی نگارش فیلمنامه و طراحی های هنری و گستره جغرافیایی پروژه، گزارشی به معاون سیما و رئیس مرکز سیما فیلم ارائه کردند.
گفتنی است سریال «سلمان فارسی» از جمله پروژه های الف ویژه در سیماست که در مرحله پیش تولید قرار دارد و بازدیدهای مکرر برای دریافت گزارش از روند نگارش و پیش تولید آن از برنامه های جدی و مستمر معاونت سیماست.
مرحله مطالعاتی فاز صفر این سریال از اواخر سال ۹۵ به کارگردانی داوود میرباقری و تهیه کنندگی حسین طاهری در حوزه سیما فیلم معاونت سیما شروع و پیش بینی می شود که مراحل پیش تولید این پروژه از اوایل سال آینده آغاز شود.

بررسی روند پیش تولید «سلمان فارسی» با حضور معاون سیما

دکتر مرتضی میرباقری؛ معاون سیما و دکتر کرمی رئیس مرکز سیما فیلم، روز گذشته (شنبه 4 آذرماه) با حضور در دفتر پروژه «سلمان فارسی» در جریان مراحل پیشرفت آن قرار گرفتند.
به گزارش گروه فرهنگی آنا از روابط عمومی سیما، در این بازدید داوود میرباقری کارگردان، حسین طاهری تهیه کننده و سید محسن شاه ابراهیمی طراح هنری پروژه «سلمان فارسی»، از مراحل نهایی نگارش فیلمنامه و طراحی های هنری و گستره جغرافیایی پروژه، گزارشی به معاون سیما و رئیس مرکز سیما فیلم ارائه کردند.
گفتنی است سریال «سلمان فارسی» از جمله پروژه های الف ویژه در سیماست که در مرحله پیش تولید قرار دارد و بازدیدهای مکرر برای دریافت گزارش از روند نگارش و پیش تولید آن از برنامه های جدی و مستمر معاونت سیماست.
مرحله مطالعاتی فاز صفر این سریال از اواخر سال ۹۵ به کارگردانی داوود میرباقری و تهیه کنندگی حسین طاهری در حوزه سیما فیلم معاونت سیما شروع و پیش بینی می شود که مراحل پیش تولید این پروژه از اوایل سال آینده آغاز شود.
بررسی روند پیش تولید «سلمان فارسی» با حضور معاون سیما

کشف کارگاه تولید همبرگر غیرمجاز در بومهن

کشف کارگاه تولید همبرگر غیرمجاز در بومهن
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان پردیس گفت: طی بررسی های کارشناسان شبکه بهداشت، یک واحد کارگاه تولید همبرگر غیرمجاز در بومهن شناسایی شد.
به گزارش صبح پردیس ، حسن خیرخواه امروز در خصوص کشف کارگاه تولید همبرگر غیرمجاز در بومهن، اظهار داشت: ظهر امروز و پس از رصدهای به عمل آمده توسط کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان پردیس، یک واحد کارگاه غیرمجاز تولید و بسته بندی همبرگر در بومهن کشف شده است.
وی گفت: پس از این کشف، با همراهی بازرسان اتاق اصناف شهرستان پردیس و اداره دامپزشکی پردیس و دماوند، هماهنگی های لازم برای ورود به محل موردنظر به عمل آمد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان پردیس افزود: عصر امروز طی گشت مشترکی با حضور دستگاه های مختلف از کارگاه بازدید به عمل آمد و نمونه گیری ها و بررسی های مختلف از این محل انجام شد.
خیرخواه ادامه داد: با توجه به شرایط غیربهداشتی تولید همبرگر و دریافت نکردن مجوزهای بهداشتی لازم توسط این واحد، ۶۰۰ کیلوگرم از محصولات و گوشت های کارگاه توقیف و پرونده برای رسیدگی و اعلام نظر به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پردیس ارجاع داده شد.
منبع: …

کشف کارگاه تولید همبرگر غیرمجاز در بومهن

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان پردیس گفت: طی بررسی های کارشناسان شبکه بهداشت، یک واحد کارگاه تولید همبرگر غیرمجاز در بومهن شناسایی شد.
به گزارش صبح پردیس ، حسن خیرخواه امروز در خصوص کشف کارگاه تولید همبرگر غیرمجاز در بومهن، اظهار داشت: ظهر امروز و پس از رصدهای به عمل آمده توسط کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان پردیس، یک واحد کارگاه غیرمجاز تولید و بسته بندی همبرگر در بومهن کشف شده است.
وی گفت: پس از این کشف، با همراهی بازرسان اتاق اصناف شهرستان پردیس و اداره دامپزشکی پردیس و دماوند، هماهنگی های لازم برای ورود به محل موردنظر به عمل آمد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان پردیس افزود: عصر امروز طی گشت مشترکی با حضور دستگاه های مختلف از کارگاه بازدید به عمل آمد و نمونه گیری ها و بررسی های مختلف از این محل انجام شد.
خیرخواه ادامه داد: با توجه به شرایط غیربهداشتی تولید همبرگر و دریافت نکردن مجوزهای بهداشتی لازم توسط این واحد، ۶۰۰ کیلوگرم از محصولات و گوشت های کارگاه توقیف و پرونده برای رسیدگی و اعلام نظر به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پردیس ارجاع داده شد.
منبع: …
کشف کارگاه تولید همبرگر غیرمجاز در بومهن

در راستای رونق کسب و کار و افزایش تولید و اشتغال / بانک پاسارگاد تسهیلات ارزان قیمت اعطا می کند

در راستای رونق کسب و کار و افزایش تولید و اشتغال / بانک پاسارگاد تسهیلات ارزان قیمت اعطا می کند
بانک پاسارگاد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، تامین نقدینگی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و به منظور رونق کسب و کار و افزایش تولید و اشتغال، با ایجاد فرصتی مناسب برای مشتریان، کسبه، تجار و شرکت ها، اقدام به اعطای تسهیلات ارزان قیمت می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، هموطنان گرامی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و بهره مندی از این تسهیلات ویژه، به شعبه های بانک پاسارگاد در سراسر کشور مراجعه کنند.

همچنین مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بانک پاسارگاد به شماره 82890 و سیستم دریافت نظرها در سایت این بانک به آدرس www.bpi.ir آماده ارائه مشاوره و پاسخ به سوالات مشتریان هستند.

در راستای رونق کسب و کار و افزایش تولید و اشتغال / بانک پاسارگاد تسهیلات ارزان قیمت اعطا می کند

بانک پاسارگاد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، تامین نقدینگی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و به منظور رونق کسب و کار و افزایش تولید و اشتغال، با ایجاد فرصتی مناسب برای مشتریان، کسبه، تجار و شرکت ها، اقدام به اعطای تسهیلات ارزان قیمت می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، هموطنان گرامی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و بهره مندی از این تسهیلات ویژه، به شعبه های بانک پاسارگاد در سراسر کشور مراجعه کنند.

همچنین مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بانک پاسارگاد به شماره 82890 و سیستم دریافت نظرها در سایت این بانک به آدرس www.bpi.ir آماده ارائه مشاوره و پاسخ به سوالات مشتریان هستند.
در راستای رونق کسب و کار و افزایش تولید و اشتغال / بانک پاسارگاد تسهیلات ارزان قیمت اعطا می کند