پارلمان انگلیس به طرحی علیه «تونی بلر» درباره جنگ عراق رأی منفی داد

پارلمان انگلیس به طرحی علیه «تونی بلر» درباره جنگ عراق رأی منفی داد
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس ، مجلس عوام انگلیس روز چهارشنبه به طرحی که «تونی بلر»، نخست وزیر اسبق انگلیس را به فریب پارلمان و عموم مردم درباره حمله سال 2003 به عراق متهم می کرد، رأی منفی داد. 
این طرح که شماری از نمایندگان «حزب استقلال اسکاتلند» با ارائه آن خواستار تحقیقات جدید در خصوص نقش بلر در جنگ عراق و فریب پارلمان و افکار عمومی شده بودند با 439 رأی مخالف در برابر 70 رأی مخالف رو به رو شد. 
انتهای پیام/ *

پارلمان انگلیس به طرحی علیه «تونی بلر» درباره جنگ عراق رأی منفی داد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس ، مجلس عوام انگلیس روز چهارشنبه به طرحی که «تونی بلر»، نخست وزیر اسبق انگلیس را به فریب پارلمان و عموم مردم درباره حمله سال 2003 به عراق متهم می کرد، رأی منفی داد. 
این طرح که شماری از نمایندگان «حزب استقلال اسکاتلند» با ارائه آن خواستار تحقیقات جدید در خصوص نقش بلر در جنگ عراق و فریب پارلمان و افکار عمومی شده بودند با 439 رأی مخالف در برابر 70 رأی مخالف رو به رو شد. 
انتهای پیام/ *
پارلمان انگلیس به طرحی علیه «تونی بلر» درباره جنگ عراق رأی منفی داد