اولین آنونس «تیک آف» رونمایی شد

اولین آنونس «تیک آف» رونمایی شد
به گزارش خبرگزاری فارس ، اولین آنونس فیلم سینمایی «تیک آف» به کارگردانی احسان عبدی پور امروز رونمایی شد. در حالی که حدود یک ماه تا اکران عمومی فیلم سینمایی «تیک آف » باقی مانده ، اولین آنونس آن که توسط میثم میرزایی ساخته شده ، در سینماهای سراسر کشور و فضای مجازی پخش می شود تا ، آغازگر اولین سری تبلیغات این فیلم باشد.

«تیک آف» ، روایت قصه ای است از آخرین سال ها و چکه های باقی مانده از جوانی، شیرزاد که از پنج سال زندگی روی اقیانوس و در کابین کشتی ها بر می گردد و در خلوت پایان یک جشن …

اولین آنونس «تیک آف» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری فارس ، اولین آنونس فیلم سینمایی «تیک آف» به کارگردانی احسان عبدی پور امروز رونمایی شد. در حالی که حدود یک ماه تا اکران عمومی فیلم سینمایی «تیک آف » باقی مانده ، اولین آنونس آن که توسط میثم میرزایی ساخته شده ، در سینماهای سراسر کشور و فضای مجازی پخش می شود تا ، آغازگر اولین سری تبلیغات این فیلم باشد.

«تیک آف» ، روایت قصه ای است از آخرین سال ها و چکه های باقی مانده از جوانی، شیرزاد که از پنج سال زندگی روی اقیانوس و در کابین کشتی ها بر می گردد و در خلوت پایان یک جشن …
اولین آنونس «تیک آف» رونمایی شد