«جایرو پلن» شناسایی سپاه دچار سانحه شد

«جایرو پلن» شناسایی سپاه دچار سانحه شد
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه از دچار سانحه شدن یک فروند پرنده فوق سبک از نوع جایرو پلن در فرودگاه سراوان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه ای اعلام کرد :یک فروند پرنده فوق سبک از نوع جایرو پلن نیروی زمینی سپاه صبح امروز (۱۱ آذر)حین عزیمت به ماموریت شناسایی در فرودگاه سراوان دچار سانحه شد.
این اطلاعیه افزوده است : خلبان بهمن مصائبی از رزمندگان نیروی زمینی سپاه در این سانحه به شهادت رسید.
انتهای پیام

«جایرو پلن» شناسایی سپاه دچار سانحه شد

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه از دچار سانحه شدن یک فروند پرنده فوق سبک از نوع جایرو پلن در فرودگاه سراوان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه ای اعلام کرد :یک فروند پرنده فوق سبک از نوع جایرو پلن نیروی زمینی سپاه صبح امروز (۱۱ آذر)حین عزیمت به ماموریت شناسایی در فرودگاه سراوان دچار سانحه شد.
این اطلاعیه افزوده است : خلبان بهمن مصائبی از رزمندگان نیروی زمینی سپاه در این سانحه به شهادت رسید.
انتهای پیام
«جایرو پلن» شناسایی سپاه دچار سانحه شد