برگزاری مراسم «جشن مولود» در تبریز/ وجود بیش از 1100 خانوار ارمنی در آذربایجان شرقی

برگزاری مراسم «جشن مولود» در تبریز/ وجود بیش از 1100 خانوار ارمنی در آذربایجان شرقی
رئیس شورای خلیفه گری ارامنه آذربایجان از برگزاری مراسم «جشن مولود» در تبریز خبر داد. 

روبیک جانانی در گفت وگو با ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، با اشاره به برگزاری مراسم “جشن مولود”، در خصوص برنامه های عمومی سال نوی میلادی، اظهار کرد: بعد از ظهر 11 دی ماه سال جاری مصادف با یکم ژانویه در کلیسای “سرکیس مقدس” واقع در محله بارون آواک مراسمی برگزار می شود. 

وی با بیان این که کلیسای ما به عنوان کلیسای گریگوری شاخه ای از کلیسای ارتدکس است که شب 15 دی ماه مصادف با “پنج ژانویه” را به عنوان میلاد حضرت مسیح(ع) در نظر گرفته و مراسم جشن مولود را در کلیسای «سرکیس مقدس» برگزار می کنیم، افزود: در ششم ژانویه مصادف با 16 دی ماه نیز در کلیسای مریم مقدس واقع در محله “دیکباشی” مراسم غسل تعمید گرفته می شود؛ مقامات دولتی نیز معمولا در روز شانزدهم دی ماه در مراسم حضور می یابند. 

وی با اشاره به این که در سطح کشور برنامه های این چنینی در سال میلادی نو برگزار می شود، ادامه داد: مراسمی که در اول ژانویه تحت عنوان “مراسم سال نو و شکرگزاری” در کلیسا برگزار می شود همانند مراسم لحظه تحویل سال در عی …

برگزاری مراسم «جشن مولود» در تبریز/ وجود بیش از 1100 خانوار ارمنی در آذربایجان شرقی

رئیس شورای خلیفه گری ارامنه آذربایجان از برگزاری مراسم «جشن مولود» در تبریز خبر داد. 

روبیک جانانی در گفت وگو با ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، با اشاره به برگزاری مراسم “جشن مولود”، در خصوص برنامه های عمومی سال نوی میلادی، اظهار کرد: بعد از ظهر 11 دی ماه سال جاری مصادف با یکم ژانویه در کلیسای “سرکیس مقدس” واقع در محله بارون آواک مراسمی برگزار می شود. 

وی با بیان این که کلیسای ما به عنوان کلیسای گریگوری شاخه ای از کلیسای ارتدکس است که شب 15 دی ماه مصادف با “پنج ژانویه” را به عنوان میلاد حضرت مسیح(ع) در نظر گرفته و مراسم جشن مولود را در کلیسای «سرکیس مقدس» برگزار می کنیم، افزود: در ششم ژانویه مصادف با 16 دی ماه نیز در کلیسای مریم مقدس واقع در محله “دیکباشی” مراسم غسل تعمید گرفته می شود؛ مقامات دولتی نیز معمولا در روز شانزدهم دی ماه در مراسم حضور می یابند. 

وی با اشاره به این که در سطح کشور برنامه های این چنینی در سال میلادی نو برگزار می شود، ادامه داد: مراسمی که در اول ژانویه تحت عنوان “مراسم سال نو و شکرگزاری” در کلیسا برگزار می شود همانند مراسم لحظه تحویل سال در عی …
برگزاری مراسم «جشن مولود» در تبریز/ وجود بیش از 1100 خانوار ارمنی در آذربایجان شرقی