ترامپ، «جنگ تعرفه ای» را کلید زد

ترامپ، «جنگ تعرفه ای» را کلید زد
رئیس جمهور آمریکا فرمان اجرایی افزایش تعرفه واردات آلومینیوم و فولاد به آمریکا را امضا کرد؛ اقدامی که پیش از این مقام های بین المللی درباره آن هشدار داده بودند.

ترامپ، «جنگ تعرفه ای» را کلید زد

رئیس جمهور آمریکا فرمان اجرایی افزایش تعرفه واردات آلومینیوم و فولاد به آمریکا را امضا کرد؛ اقدامی که پیش از این مقام های بین المللی درباره آن هشدار داده بودند.
ترامپ، «جنگ تعرفه ای» را کلید زد