حاجی دلیگانی طی اخطار قانونی اساسی: وزیر کشور ستاد بحران آب را در استان اصفهان تشکیل دهد

حاجی دلیگانی طی اخطار قانونی اساسی: وزیر کشور ستاد بحران آب را در استان اصفهان تشکیل دهد
نماینده شاهین شهر در مجلس با تقاضا از وزیر کشور جهت تشکیل ستاد بحران آب در استان اصفهان گفت: در غیر این صورت باید 5 میلیون نفر را به خاطر کمبود آب شرب در اصفهان جابجا کرد.
اعتمادآنلاین| حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس عصر امروز و در جلسه علنی مجلس طی اخطار قانون اساسی مستند به اصول 3، 45 و 48 گفت: شبکه اصفهان بزرگ مدتی است کمبود آب دارد و مردم نمی دانند آب را باید از کجا تامین کنند.
وی از وزیر کشور خواست ستاد بحران آب را تشکیل دهد چرا که در غیر این صورت باید 5 میلیون در استان اصفهان جابجا شوند.
حاجی دلیگانی کمبود آب شرب را تهدید جدی برای مردم اصفهان خواند و گفت: میزان آب پشت سد زاینده رود به کمترین میزان در طول 50 سال گذشته رسیده است.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس اظهار داشت: هیچ ایرانی حاضر نیست که هموطنانش در استان اصفهان آب شرب نداشته باشند.

حاجی دلیگانی طی اخطار قانونی اساسی: وزیر کشور ستاد بحران آب را در استان اصفهان تشکیل دهد

نماینده شاهین شهر در مجلس با تقاضا از وزیر کشور جهت تشکیل ستاد بحران آب در استان اصفهان گفت: در غیر این صورت باید 5 میلیون نفر را به خاطر کمبود آب شرب در اصفهان جابجا کرد.
اعتمادآنلاین| حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس عصر امروز و در جلسه علنی مجلس طی اخطار قانون اساسی مستند به اصول 3، 45 و 48 گفت: شبکه اصفهان بزرگ مدتی است کمبود آب دارد و مردم نمی دانند آب را باید از کجا تامین کنند.
وی از وزیر کشور خواست ستاد بحران آب را تشکیل دهد چرا که در غیر این صورت باید 5 میلیون در استان اصفهان جابجا شوند.
حاجی دلیگانی کمبود آب شرب را تهدید جدی برای مردم اصفهان خواند و گفت: میزان آب پشت سد زاینده رود به کمترین میزان در طول 50 سال گذشته رسیده است.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس اظهار داشت: هیچ ایرانی حاضر نیست که هموطنانش در استان اصفهان آب شرب نداشته باشند.
حاجی دلیگانی طی اخطار قانونی اساسی: وزیر کشور ستاد بحران آب را در استان اصفهان تشکیل دهد