اشک های روشنفکران ، منافع پول دوستان /حکایت کافه ای که می خواهند مثله مثله اش کنند

اشک های روشنفکران ، منافع پول دوستان /حکایت کافه ای که می خواهند مثله مثله اش کنند
پایشگر- تقسیم حیاط کافه نادری با اقدام به موقع فعالان میراث فرهنگی، شورای شهر و شهرداری منطقه فعلا متوقف شده است.
به گزارش پایشگر، شب گذشته خبری مبنی بر تخریب بخشی از بنای با ارزش و تاریخی کافه نادری در فضای مجازی منتشر شد.
با انتشار این خبر، سخنگوی شورای شهر تهران در کانال رسمی تلگرامی خود اعلام کرد که در این زمینه با شهردار منطقه ۱۲ صحبت کرده و نیروهای شهرداری و یگان میراث در محل مستقر هستند.
محمدباقر فرهند (مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲) در گفت وگو با ایلنا؛ در تشریح جزئیات ماجرا گفت: شب گذشته ساعت ۱۹:۴۵ از سوی یکی از فعالان حوزه میراث فرهنگی به ما اطلاع دادند که یکی از دستگاه های حاکمیتی که مالک ضلع جنوبی حیاط کافه نادری است، قصد دارد بخشی جنوبی حیاط را با دیوارکشی از بقیه کافه نادری جدا کند، در حقیقت حیاط مجموعه را به دو قسمت تقسیم کند.
او با اشاره بر اینکه کافه نادری اثر ثبت شده میراث فرهنگی است، اثر ملی محسوب شده و تنها کافه ثبت شده تهران است، ادامه داد: کافه نادری دارای ویژگی های ویژه ای است و نقشی کلیدی و اساسی در شکل گیری تاریخ ادبیات ایران معاصر دارد. در نتیجه …

اشک های روشنفکران ، منافع پول دوستان /حکایت کافه ای که می خواهند مثله مثله اش کنند

پایشگر- تقسیم حیاط کافه نادری با اقدام به موقع فعالان میراث فرهنگی، شورای شهر و شهرداری منطقه فعلا متوقف شده است.
به گزارش پایشگر، شب گذشته خبری مبنی بر تخریب بخشی از بنای با ارزش و تاریخی کافه نادری در فضای مجازی منتشر شد.
با انتشار این خبر، سخنگوی شورای شهر تهران در کانال رسمی تلگرامی خود اعلام کرد که در این زمینه با شهردار منطقه ۱۲ صحبت کرده و نیروهای شهرداری و یگان میراث در محل مستقر هستند.
محمدباقر فرهند (مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲) در گفت وگو با ایلنا؛ در تشریح جزئیات ماجرا گفت: شب گذشته ساعت ۱۹:۴۵ از سوی یکی از فعالان حوزه میراث فرهنگی به ما اطلاع دادند که یکی از دستگاه های حاکمیتی که مالک ضلع جنوبی حیاط کافه نادری است، قصد دارد بخشی جنوبی حیاط را با دیوارکشی از بقیه کافه نادری جدا کند، در حقیقت حیاط مجموعه را به دو قسمت تقسیم کند.
او با اشاره بر اینکه کافه نادری اثر ثبت شده میراث فرهنگی است، اثر ملی محسوب شده و تنها کافه ثبت شده تهران است، ادامه داد: کافه نادری دارای ویژگی های ویژه ای است و نقشی کلیدی و اساسی در شکل گیری تاریخ ادبیات ایران معاصر دارد. در نتیجه …
اشک های روشنفکران ، منافع پول دوستان /حکایت کافه ای که می خواهند مثله مثله اش کنند