اصلاحات هر روز مردم را یک رنگ می خواهد/ یک روز سبز؛ یک روز بنفش و امروز هم «خاکستری»!

افکار عمومی ایران به یاد دارند که لقب «عالیجناب سرخ پوش» را چه کسانی به یک چهره سیاسی دادند اما همان ها در ادامه، او را «سبز» و «بنفش» کردند! اصلاح طلبان بنا به ادعای خود همیشه به دنبال «خاکستری ها» بوده اند اما هیچ زمان نتوانستند رضایتی پایدار و عمیق در افراد جذب شده ایجاد کنند؛ تا جایی که پس از پایان کار دولت اصلاحات، نام این دسته سیاسی نیز از سبد گزینه های انتخاباتی مردم حذف شد.

عکس های داغ جدید

عرفان دینی