خبر خوشحال کننده برانکو برای پرسپولیسی ها

خبر خوشحال کننده برانکو برای پرسپولیسی ها
برانکو گفته سرمربی پرسپولیس است و فقط به این تیم فکر می کند.

خبر خوشحال کننده برانکو برای پرسپولیسی ها

برانکو گفته سرمربی پرسپولیس است و فقط به این تیم فکر می کند.
خبر خوشحال کننده برانکو برای پرسپولیسی ها

خبر خوش رضا صادقی برای شیرازی ها

خبر خوش رضا صادقی برای شیرازی ها
رضا صادقی عکس زیر را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.

خبر خوش رضا صادقی برای شیرازی ها

رضا صادقی عکس زیر را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.
خبر خوش رضا صادقی برای شیرازی ها

فرماندار مشهد خبر داد: تشکیل کارگروهی به پیشنهاد علم الهدی برای تعیین تکلیف کنسرت ها

فرماندار مشهد خبر داد: تشکیل کارگروهی به پیشنهاد علم الهدی برای تعیین تکلیف کنسرت ها
فرماندار مشهد، از تشکیل کارگروهی به پیشنهاد علم الهدی برای تعیین تکلیف برگزاری کنسرت در مشهد در شورای فرهنگ عمومی استان خراسان رضوی خبر داد.

فرماندار مشهد خبر داد: تشکیل کارگروهی به پیشنهاد علم الهدی برای تعیین تکلیف کنسرت ها

فرماندار مشهد، از تشکیل کارگروهی به پیشنهاد علم الهدی برای تعیین تکلیف برگزاری کنسرت در مشهد در شورای فرهنگ عمومی استان خراسان رضوی خبر داد.
فرماندار مشهد خبر داد: تشکیل کارگروهی به پیشنهاد علم الهدی برای تعیین تکلیف کنسرت ها

فرماندار مشهد خبر داد: تشکیل کارگروهی به پیشنهاد علم الهدی برای تعیین تکلیف کنسرت ها

فرماندار مشهد خبر داد: تشکیل کارگروهی به پیشنهاد علم الهدی برای تعیین تکلیف کنسرت ها
فرماندار مشهد با بیان این که رویکرد مدیریتی در این شهر نسبت به دیگر نقاط کشور متفاوت نیست، از تشکیل کارگروهی به پیشنهاد علم الهدی برای تعیین تکلیف برگزاری کنسرت در مشهد در شورای فرهنگ عمومی استان خراسان رضوی خبر داد و در ادامه گفت که محدودیتی برای استفاده از زنان توانمند در فرمانداری مشهد ندارم.
اعتمادآنلاین| محمدرحیم نوروزیان در گفت وگویی، با تاکید بر این که سیاست های دولت در سراسر کشور یکسان است، گفت: سیاست های دولت محلی و منطقه ای نیست. دولت برنامه های خود را در قالب یک برنامه پنج ساله، یک برنامه بودجه و همچنین دستورالعمل ها و سیاست های کلی وزرا تبیین می کند و این مسائل سراسری بوده و تفاوتی میان مشهد و دیگر نقاط کشور وجود ندارد.
رویکرد مدیریتی در مشهد نسبت به دیگر نقاط کشور متفاوت نیست
وی با بیان این که رویکرد و سیاست کلان دولت مبتنی بر مسائل اقتصادی و معیشتی و همچنین مقابله و پیشگیری از آسیب های اجتماعی است، یادآور شد: قاعدتاً ما نیز در شهر مشهد و دیگر نقاط کشور همین سیاست ها را دنبال می کنیم و این که بگوییم ازسوی دولت رویکردی خاص برای مشهد اتخاذ شده باشد، درست نیست و …

فرماندار مشهد خبر داد: تشکیل کارگروهی به پیشنهاد علم الهدی برای تعیین تکلیف کنسرت ها

فرماندار مشهد با بیان این که رویکرد مدیریتی در این شهر نسبت به دیگر نقاط کشور متفاوت نیست، از تشکیل کارگروهی به پیشنهاد علم الهدی برای تعیین تکلیف برگزاری کنسرت در مشهد در شورای فرهنگ عمومی استان خراسان رضوی خبر داد و در ادامه گفت که محدودیتی برای استفاده از زنان توانمند در فرمانداری مشهد ندارم.
اعتمادآنلاین| محمدرحیم نوروزیان در گفت وگویی، با تاکید بر این که سیاست های دولت در سراسر کشور یکسان است، گفت: سیاست های دولت محلی و منطقه ای نیست. دولت برنامه های خود را در قالب یک برنامه پنج ساله، یک برنامه بودجه و همچنین دستورالعمل ها و سیاست های کلی وزرا تبیین می کند و این مسائل سراسری بوده و تفاوتی میان مشهد و دیگر نقاط کشور وجود ندارد.
رویکرد مدیریتی در مشهد نسبت به دیگر نقاط کشور متفاوت نیست
وی با بیان این که رویکرد و سیاست کلان دولت مبتنی بر مسائل اقتصادی و معیشتی و همچنین مقابله و پیشگیری از آسیب های اجتماعی است، یادآور شد: قاعدتاً ما نیز در شهر مشهد و دیگر نقاط کشور همین سیاست ها را دنبال می کنیم و این که بگوییم ازسوی دولت رویکردی خاص برای مشهد اتخاذ شده باشد، درست نیست و …
فرماندار مشهد خبر داد: تشکیل کارگروهی به پیشنهاد علم الهدی برای تعیین تکلیف کنسرت ها

یک خبر خوب برای کنکوری ها

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بند دوم مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مبنی بر تاثیر ۲۵ درصدی معدل سال سوم متوسطه در کنکور برای داوطلبانی که طی سال های ۸۴ تا ۹۲ دیپلم گرفته اند را مغایر قانون دانست و ابطال کرد.

سایت خبری زندگی

هنر