– طرح کاهش – سرانجام استارت خورد

– طرح کاهش – سرانجام استارت خورد
هشدارنیوز- و به نقل از روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، دکتر مازیار حسینی افزود: در «طرح کاهش»، به دنبال آن هستیم تا ماشینی که تولید آلودگی بالا و خارج از استاندارد می نماید، در شهر تردد نکند و تعریف ساده «طرح کاهش» در همین یک جمله خلاصه می شود.
وی با اعلام این که چون در حال حاضر، تعداد زیادی ماشین داریم که تولید آلودگی بالایی دارند، بنا بر ضرورت پیش بینی نمودیم تا این طرح در چند مرحله انجام شود، تأکید کرد: در مرحله اول؛ ماشین هایی که به محدوده زوج و فرد وارد می شوند، حتماً …

– طرح کاهش – سرانجام استارت خورد

هشدارنیوز- و به نقل از روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، دکتر مازیار حسینی افزود: در «طرح کاهش»، به دنبال آن هستیم تا ماشینی که تولید آلودگی بالا و خارج از استاندارد می نماید، در شهر تردد نکند و تعریف ساده «طرح کاهش» در همین یک جمله خلاصه می شود.
وی با اعلام این که چون در حال حاضر، تعداد زیادی ماشین داریم که تولید آلودگی بالایی دارند، بنا بر ضرورت پیش بینی نمودیم تا این طرح در چند مرحله انجام شود، تأکید کرد: در مرحله اول؛ ماشین هایی که به محدوده زوج و فرد وارد می شوند، حتماً …
– طرح کاهش – سرانجام استارت خورد

بازار بورس