درمان زود انزالی در طب سنتی (با حنا و عسل و دارچین)

درمان زود انزالی در طب سنتی (با حنا و عسل و دارچین)
درمان زود انزالی در طب سنتی معمولا با استفاده از ترکیباتی همچون ترکیب دارچین و عسل، سیاه دانه و عسل، گیاه کراویا (شاه زیره)، حنا، میخک، کندور و شکر، عدم استفاده از غذاهای سرد (مرغ، ماهی، دوغ، ترشیجات و …) و مصرف مواد غذایی گرم و خشک (دارچین و …) انجام می گردد.

درمان زود انزالی در طب سنتی (با حنا و عسل و دارچین)

درمان زود انزالی در طب سنتی معمولا با استفاده از ترکیباتی همچون ترکیب دارچین و عسل، سیاه دانه و عسل، گیاه کراویا (شاه زیره)، حنا، میخک، کندور و شکر، عدم استفاده از غذاهای سرد (مرغ، ماهی، دوغ، ترشیجات و …) و مصرف مواد غذایی گرم و خشک (دارچین و …) انجام می گردد.
درمان زود انزالی در طب سنتی (با حنا و عسل و دارچین)

روشهای عمومی «درمان و ترک اعتیاد» از منظر طب سنتی

روشهای عمومی «درمان و ترک اعتیاد» از منظر طب سنتی
خبرگزاری میزان- داروهای ترک اعتیاد که در بسیاری از عطاری ها تبلیغ می شود، متادون وجود دارد که خود اعتیادآور است؛ داروهای ترک اعتیاد که با تبلیغ ۱۰۰ درصد تضمینی ارائه می شود برای ترک اعتیاد مناسب نیست چرا که از چاله به چاه افتادن است.

روشهای عمومی «درمان و ترک اعتیاد» از منظر طب سنتی

خبرگزاری میزان- داروهای ترک اعتیاد که در بسیاری از عطاری ها تبلیغ می شود، متادون وجود دارد که خود اعتیادآور است؛ داروهای ترک اعتیاد که با تبلیغ ۱۰۰ درصد تضمینی ارائه می شود برای ترک اعتیاد مناسب نیست چرا که از چاله به چاه افتادن است.
روشهای عمومی «درمان و ترک اعتیاد» از منظر طب سنتی