انفجار گاز در هفتکل حادثه آفرید

انفجار گاز در هفتکل حادثه آفرید
مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی خوزستان از انفجار گاز در ساختمان کارگاه مددجویان بهزیستی شهرستان خبر داد.

انفجار گاز در هفتکل حادثه آفرید

مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی خوزستان از انفجار گاز در ساختمان کارگاه مددجویان بهزیستی شهرستان خبر داد.
انفجار گاز در هفتکل حادثه آفرید