ناوشکن دماوند در دریای خزر دچار حادثه شد

ناوشکن دماوند در دریای خزر دچار حادثه شد
خرداد:نیروی دریایی ارتش از برخورد ناوشکن دماوند با موج شکن در دریای خزر خبر داد.
به گزارش خرداد ، تسنیم به نقل از روابط عمومی منطقه چهارم نداجا، صبح امروز ناوشکن دماوند در هنگام ورود به بندر به علت افزایش سرعت باد و طوفان شدید در دریای خزر، با موج شکن برخورد جزیی داشته است.

کارشناسان نظامی گفته اند که آسیب های وارده ناچیز بوده و صدمه وارده در زمان کوتاهی برطرف خواهد شد.

ناوشکن دماوند در دریای خزر دچار حادثه شد

خرداد:نیروی دریایی ارتش از برخورد ناوشکن دماوند با موج شکن در دریای خزر خبر داد.
به گزارش خرداد ، تسنیم به نقل از روابط عمومی منطقه چهارم نداجا، صبح امروز ناوشکن دماوند در هنگام ورود به بندر به علت افزایش سرعت باد و طوفان شدید در دریای خزر، با موج شکن برخورد جزیی داشته است.

کارشناسان نظامی گفته اند که آسیب های وارده ناچیز بوده و صدمه وارده در زمان کوتاهی برطرف خواهد شد.
ناوشکن دماوند در دریای خزر دچار حادثه شد

انفجار گاز در هفتکل حادثه آفرید

انفجار گاز در هفتکل حادثه آفرید
مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی خوزستان از انفجار گاز در ساختمان کارگاه مددجویان بهزیستی شهرستان خبر داد.

انفجار گاز در هفتکل حادثه آفرید

مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی خوزستان از انفجار گاز در ساختمان کارگاه مددجویان بهزیستی شهرستان خبر داد.
انفجار گاز در هفتکل حادثه آفرید