تحویل 70 هزار کارت ملی هوشمند در شاهین شهر/نوبت دهی ثبت نام برای بهار 97 به دلیل ازدحام

تحویل 70 هزار کارت ملی هوشمند در شاهین شهر/نوبت دهی ثبت نام برای بهار 97 به دلیل ازدحام
مدیر اداره پست شاهین شهر گفت: بیش از 70 هزار کارت ملی هوشمند امسال به شهروندان شاهین شهر و گز تحویل شده است.

تحویل 70 هزار کارت ملی هوشمند در شاهین شهر/نوبت دهی ثبت نام برای بهار 97 به دلیل ازدحام

مدیر اداره پست شاهین شهر گفت: بیش از 70 هزار کارت ملی هوشمند امسال به شهروندان شاهین شهر و گز تحویل شده است.
تحویل 70 هزار کارت ملی هوشمند در شاهین شهر/نوبت دهی ثبت نام برای بهار 97 به دلیل ازدحام

سامانه تلگرام بانک آینده برای خدمت دهی به مشتریان راه اندازی شد

سامانه تلگرام بانک آینده برای خدمت دهی به مشتریان راه اندازی شد
بانک آینده با رونمایی از «سامانه تلگرام مشتریان»، امکان بهره گیری از خدمات بانکی از طریق این شبکه را برای مشتریان فراهم آورده است.
به گزارش روابط عمومی بانک آینده ، این سامانه یک بات تلگرامی است که به منظور ارائه خدمات بانکی و انجام برخی اطلاع رسانی ها به مشتریان بانک آینده، پیاده سازی شده است. خدماتی از قبیل عملیات حساب (دریافت موجودی، دریافت صورت حساب، خرید شارژ، اطلاعات تسهیلات، دریافت شماره شبا)، پیشخوان مجازی، باشگاه مشتریان، عملیات دوره ای حساب، یافتن نزدیک ترین شعبه بانک آینده و … از طریق این …

سامانه تلگرام بانک آینده برای خدمت دهی به مشتریان راه اندازی شد

بانک آینده با رونمایی از «سامانه تلگرام مشتریان»، امکان بهره گیری از خدمات بانکی از طریق این شبکه را برای مشتریان فراهم آورده است.
به گزارش روابط عمومی بانک آینده ، این سامانه یک بات تلگرامی است که به منظور ارائه خدمات بانکی و انجام برخی اطلاع رسانی ها به مشتریان بانک آینده، پیاده سازی شده است. خدماتی از قبیل عملیات حساب (دریافت موجودی، دریافت صورت حساب، خرید شارژ، اطلاعات تسهیلات، دریافت شماره شبا)، پیشخوان مجازی، باشگاه مشتریان، عملیات دوره ای حساب، یافتن نزدیک ترین شعبه بانک آینده و … از طریق این …
سامانه تلگرام بانک آینده برای خدمت دهی به مشتریان راه اندازی شد

گوشی موبایل