مرگبارترین زرادخانه هسته ای جهان در اختیار «دونالد»

مرگبارترین زرادخانه هسته ای جهان در اختیار «دونالد»
اکنون که دونالد ترامپ جمهوری خواه به عنون سکان دار جدید کاخ سفید انتخاب شده است می توان گفت اکثر رهبران و افکار عمومی جهان با توجه به مواضع هسته ای که او در طول کارزار انتخاباتی اتخاذ کرده بود نگران لمس احتمالی انگشت دونالد با دکمه پرتاب تسلیحات هسته ای آمریکاست.

مرگبارترین زرادخانه هسته ای جهان در اختیار «دونالد»

اکنون که دونالد ترامپ جمهوری خواه به عنون سکان دار جدید کاخ سفید انتخاب شده است می توان گفت اکثر رهبران و افکار عمومی جهان با توجه به مواضع هسته ای که او در طول کارزار انتخاباتی اتخاذ کرده بود نگران لمس احتمالی انگشت دونالد با دکمه پرتاب تسلیحات هسته ای آمریکاست.
مرگبارترین زرادخانه هسته ای جهان در اختیار «دونالد»

کانال تلگرام اکسین چنل