انتصاب «دکتر مصطفی نعمتی» به عنوان معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ایلام

انتصاب «دکتر مصطفی نعمتی» به عنوان معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ایلام
مراسم تکریم و معارفه معاونان دانشجویی و آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ایلام با حضور هیئت رئیسه، مسئول نهاد نمایندگی رهبری و رؤسا و معاونان آموزشی دانشکده ها دراین دانشگاه برگزارشد.
به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، در این مراسم «دکتر محمد علی اکبری» رئیس دانشگاه ایلام ضمن خیر مقدم به همکاران با اشاره به کارنامه ارزشمند دکتر دانشفر استاد باسابقه دانشکده علوم پایه در مدت بیش از دو سال خدمت در مسئولیت معاونت آموزشی از نقش خوب وی در فراهم ساختن جذب دانشجو در رشته های جدید، جذب …

انتصاب «دکتر مصطفی نعمتی» به عنوان معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ایلام

مراسم تکریم و معارفه معاونان دانشجویی و آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ایلام با حضور هیئت رئیسه، مسئول نهاد نمایندگی رهبری و رؤسا و معاونان آموزشی دانشکده ها دراین دانشگاه برگزارشد.
به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، در این مراسم «دکتر محمد علی اکبری» رئیس دانشگاه ایلام ضمن خیر مقدم به همکاران با اشاره به کارنامه ارزشمند دکتر دانشفر استاد باسابقه دانشکده علوم پایه در مدت بیش از دو سال خدمت در مسئولیت معاونت آموزشی از نقش خوب وی در فراهم ساختن جذب دانشجو در رشته های جدید، جذب …
انتصاب «دکتر مصطفی نعمتی» به عنوان معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ایلام