سالمندان نیازمند فعالیت های ذهنی و جسمی هستند

سالمندان نیازمند فعالیت های ذهنی و جسمی هستند
یک کارشناس گروه بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید دارد که سالمندان بیش از سایر گروه های جامعه نیازمند فعالیت های ذهنی و جسمی برای جلوگیری از بروز عوارض سالمندی هستند.
به گزارش صدای ایران ،به نقل از روابط عمومی علوم پزشکی شیراز، مهناز زادانی فرد گفت: ذهن و بدن انسان در طول زمان دستخوش تغییر شده و با افزایش سن هیچ عضوی مثل گذشته کار نمی کند.
او با بیان اینکه عملکرد ذهن انسان با افزایش سن دچار کاهش می شود؛ انجام فعالیت های ذهنی و جسمی همراه با تغذیه سالم را عاملی مهم در کمتر کردن تغییرات منفی دوران سالمندی دانست و گفت: افت عملکردها در افراد سالمند بیشتر در جنبه های از دست دادن حافظه کوتاه مدت، فراموشی و فقدان تمرکز رخ می دهد.
این کارشناس با یادآوری اینکه افت عملکردهای ذهنی و جسمی می تواند باعث ایجاد مشکل در کسب مهارت های جدید و کاهش اعتماد به نفس شود، انجام فعالیت های ساده مثل حل جدول و سودوکو را برای فعال نگه داشتن ذهن و عملکرد مغزی سالمندان لازم دانست و گفت: ورزش و تغذیه، یادگیری مهارت جدید، داشتن سرگرمی در زندگی و معاشرت با دیگران می تواند باعث حفظ عملکرد مغز در پیری …

سالمندان نیازمند فعالیت های ذهنی و جسمی هستند

یک کارشناس گروه بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید دارد که سالمندان بیش از سایر گروه های جامعه نیازمند فعالیت های ذهنی و جسمی برای جلوگیری از بروز عوارض سالمندی هستند.
به گزارش صدای ایران ،به نقل از روابط عمومی علوم پزشکی شیراز، مهناز زادانی فرد گفت: ذهن و بدن انسان در طول زمان دستخوش تغییر شده و با افزایش سن هیچ عضوی مثل گذشته کار نمی کند.
او با بیان اینکه عملکرد ذهن انسان با افزایش سن دچار کاهش می شود؛ انجام فعالیت های ذهنی و جسمی همراه با تغذیه سالم را عاملی مهم در کمتر کردن تغییرات منفی دوران سالمندی دانست و گفت: افت عملکردها در افراد سالمند بیشتر در جنبه های از دست دادن حافظه کوتاه مدت، فراموشی و فقدان تمرکز رخ می دهد.
این کارشناس با یادآوری اینکه افت عملکردهای ذهنی و جسمی می تواند باعث ایجاد مشکل در کسب مهارت های جدید و کاهش اعتماد به نفس شود، انجام فعالیت های ساده مثل حل جدول و سودوکو را برای فعال نگه داشتن ذهن و عملکرد مغزی سالمندان لازم دانست و گفت: ورزش و تغذیه، یادگیری مهارت جدید، داشتن سرگرمی در زندگی و معاشرت با دیگران می تواند باعث حفظ عملکرد مغز در پیری …
سالمندان نیازمند فعالیت های ذهنی و جسمی هستند

دستاوردهای «عینی» و «ذهنی» برجام

دستاوردهای «عینی» و «ذهنی» برجام
به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری فارس روزنامه «جوان» یادداشتی از «محمد اسماعیلی» به شرح زیر به چاپ رساند: رئیس جمهور کشورمان در جلسه شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد نمای جدیدی از برجام را رونمایی و فصلی نو از دستاوردهای آن را به افکار عمومی معرفی می کند که تازگی دارد و تاکنون کمتر به آن […]

دستاوردهای «عینی» و «ذهنی» برجام

به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری فارس روزنامه «جوان» یادداشتی از «محمد اسماعیلی» به شرح زیر به چاپ رساند: رئیس جمهور کشورمان در جلسه شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد نمای جدیدی از برجام را رونمایی و فصلی نو از دستاوردهای آن را به افکار عمومی معرفی می کند که تازگی دارد و تاکنون کمتر به آن […]
دستاوردهای «عینی» و «ذهنی» برجام

کتابخانه فرهنگ