«راهکارهای توسعه اقتصادی، اجتماعی، اشتغال و سرمایه گذاری» محور گفت و گوی استاندار چهارمحال و بختیاری با رئیس مجلس

«راهکارهای توسعه اقتصادی، اجتماعی، اشتغال و سرمایه گذاری» محور گفت و گوی استاندار چهارمحال و بختیاری با رئیس مجلس
در سفر استاندار چهارمحال و بختیاری به تهران، اقبال عباسی با رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرده و در زمینه راهکارهای توسعه اقتصادی، اجتماعی، اشتغال و سرمایه گذاری مشکلات این استان با وی بحث و گفت وگو می کند.
به گزارش خبر فوری به نقل از فارس از شهرکرد، به نقل از روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری، اقبال عباسی روز سه شنبه 21 آذرماه در سفر کاری به تهران با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و در خصوص مسائل و مشکلات استان و راهکارهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و اشتغال و سرمایه گذاری گفت وگو و تبادل نظر خواهد کرد.
گفتنی است، استاندار چهارمحال و بختیاری در این دیدار مشکلات تخصیص اعتبار و تأمین تسهیلات اشتغال زا در راستای تولید و اشتغال، نرخ بیکاری استان، بررسی و ارائه راهکارهای جذب و حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی در استان را مطرح خواهد کرد.
همچنین، پیگیری مطالبات استان ازجمله بخشی از بهاء آب استحصال شده در چهارمحال و بختیاری که در دیگر استان های بفروش می رسد، تأمین اعتبارات ایجاد و تکمیل ورزشگاه ها و بیمارستان ها، توسعه صنعت حمل و نقل ریلی، توسعه مسیرهای مواصلاتی و خروج …

«راهکارهای توسعه اقتصادی، اجتماعی، اشتغال و سرمایه گذاری» محور گفت و گوی استاندار چهارمحال و بختیاری با رئیس مجلس

در سفر استاندار چهارمحال و بختیاری به تهران، اقبال عباسی با رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرده و در زمینه راهکارهای توسعه اقتصادی، اجتماعی، اشتغال و سرمایه گذاری مشکلات این استان با وی بحث و گفت وگو می کند.
به گزارش خبر فوری به نقل از فارس از شهرکرد، به نقل از روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری، اقبال عباسی روز سه شنبه 21 آذرماه در سفر کاری به تهران با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و در خصوص مسائل و مشکلات استان و راهکارهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و اشتغال و سرمایه گذاری گفت وگو و تبادل نظر خواهد کرد.
گفتنی است، استاندار چهارمحال و بختیاری در این دیدار مشکلات تخصیص اعتبار و تأمین تسهیلات اشتغال زا در راستای تولید و اشتغال، نرخ بیکاری استان، بررسی و ارائه راهکارهای جذب و حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی در استان را مطرح خواهد کرد.
همچنین، پیگیری مطالبات استان ازجمله بخشی از بهاء آب استحصال شده در چهارمحال و بختیاری که در دیگر استان های بفروش می رسد، تأمین اعتبارات ایجاد و تکمیل ورزشگاه ها و بیمارستان ها، توسعه صنعت حمل و نقل ریلی، توسعه مسیرهای مواصلاتی و خروج …
«راهکارهای توسعه اقتصادی، اجتماعی، اشتغال و سرمایه گذاری» محور گفت و گوی استاندار چهارمحال و بختیاری با رئیس مجلس