انتظار رشد قیمت مسکن متناسب با تورم عمومی کشور در سال آینده

انتظار رشد قیمت مسکن متناسب با تورم عمومی کشور در سال آینده
یک کارشناس حوزه مسکن گفت: در حال حاضر سود سرمایه گذاری در حوزه مسکن در حد نرخ تورم و در نقطه معقولی قرار دارد پس سال آینده شاهد رشد آنچنانی قیمت در بازار مسکن نخواهیم بود، حتی امکان کاهش قیمت هم وجود دارد.

انتظار رشد قیمت مسکن متناسب با تورم عمومی کشور در سال آینده

یک کارشناس حوزه مسکن گفت: در حال حاضر سود سرمایه گذاری در حوزه مسکن در حد نرخ تورم و در نقطه معقولی قرار دارد پس سال آینده شاهد رشد آنچنانی قیمت در بازار مسکن نخواهیم بود، حتی امکان کاهش قیمت هم وجود دارد.
انتظار رشد قیمت مسکن متناسب با تورم عمومی کشور در سال آینده

دستیابی به رشد ۱۸ درصدی بار در سال ۹۵

دستیابی به رشد ۱۸ درصدی بار در سال ۹۵
تین نیوز | حسین عاشوری، معاون بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن از این سال به عنوان سال همدلی، همفکری و همکاری بیشتر حوزه جهت دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی راه آهن نام برد.
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران؛ حسین عاشوری معاون بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن در جلسه اعلام برنامه های سال ۱۳۹۵ حوزه بهره برداری و سیرو حرکت ضمن تاکید بر پیگیری اجرایی کردن پیام نوروزی مقام معظم رهبری ” اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل” گفت: هرچند سال ۱۳۹۴ سال سختی در کل کشور بود ولی شاکریم که …

دستیابی به رشد ۱۸ درصدی بار در سال ۹۵

تین نیوز | حسین عاشوری، معاون بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن از این سال به عنوان سال همدلی، همفکری و همکاری بیشتر حوزه جهت دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی راه آهن نام برد.
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران؛ حسین عاشوری معاون بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن در جلسه اعلام برنامه های سال ۱۳۹۵ حوزه بهره برداری و سیرو حرکت ضمن تاکید بر پیگیری اجرایی کردن پیام نوروزی مقام معظم رهبری ” اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل” گفت: هرچند سال ۱۳۹۴ سال سختی در کل کشور بود ولی شاکریم که …
دستیابی به رشد ۱۸ درصدی بار در سال ۹۵

خرید بک لینک

پیش بینی رشد اقتصاد در سال 95

پیش بینی رشد اقتصاد در سال 95
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با پیش بینی رشد اقتصاد در سال 95 گفت: بسیاری از منابع بین المللی رشد 4 تا 6 درصدی را برای اقتصاد ایران پیش بینی کرده اند و ما نیز امیدواریم این رقم تحقق یابد.

پیش بینی رشد اقتصاد در سال 95

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با پیش بینی رشد اقتصاد در سال 95 گفت: بسیاری از منابع بین المللی رشد 4 تا 6 درصدی را برای اقتصاد ایران پیش بینی کرده اند و ما نیز امیدواریم این رقم تحقق یابد.
پیش بینی رشد اقتصاد در سال 95

خبر دانشجویی

ترانه