کاهش تولید اوپک به رشد قیمت نفت در ۲۰۱۸ کمک می کند

کاهش تولید اوپک به رشد قیمت نفت در ۲۰۱۸ کمک می کند
اکوفارس: نظرسنجی از کارشناسان نشان داد با توجه به این که کاهش تولید اوپک به جبران پیامدهای منفی رشد تولید آمریکا کمک می کند، قیمت نفت در سال جاری میلادی افزایش می یابد.

کاهش تولید اوپک به رشد قیمت نفت در ۲۰۱۸ کمک می کند

اکوفارس: نظرسنجی از کارشناسان نشان داد با توجه به این که کاهش تولید اوپک به جبران پیامدهای منفی رشد تولید آمریکا کمک می کند، قیمت نفت در سال جاری میلادی افزایش می یابد.
کاهش تولید اوپک به رشد قیمت نفت در ۲۰۱۸ کمک می کند

علل رشد اجاره بهای مسکن

علل رشد اجاره بهای مسکن
اگرچه افزایش اخیر قیمت مسکن، بر افزایش اجاره بها در نیمه دوم سال بیشترین تأثیر را داشت، اما عواملی چون تورم عمومی، عدم توازن عرضه و تقاضا و کاهش سود سپرده در این امر بی تأثیر نبوده است.

علل رشد اجاره بهای مسکن

اگرچه افزایش اخیر قیمت مسکن، بر افزایش اجاره بها در نیمه دوم سال بیشترین تأثیر را داشت، اما عواملی چون تورم عمومی، عدم توازن عرضه و تقاضا و کاهش سود سپرده در این امر بی تأثیر نبوده است.
علل رشد اجاره بهای مسکن

تشدید رکود در سال ۹۷؛ نرخ رشد ۳ درصد می شود

تشدید رکود در سال ۹۷؛ نرخ رشد ۳ درصد می شود
مرکز پژوههشای مجلس کاهش نرخ رشد اقتصادی به حدود ۳ درصد در سال ۹۷ را پیش بینی کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، مرکز پژوهشهای مجلس گزارش داد، پس از رشد 12.5 درصدی تولید در سال 1395 عمدتاً به علت گشایش ناشی از افزایش صادرات نفتی پس از اجرایی شدن برجام، شواهد موجود حاکی از رشد مثبت اقتصادی در سال 1396 است. رشد اقتصادی برای این سال حدود 4.1 درصد برآورد می شود.
با توجه به شواهد موجود از جمله خشکسالی و عدم وجود امکان بهره مندی از ظرفیت های مازاد بخش های مهمی نظیر نفت و خودروسازی نظیر آنچه در دو سال اخیر شاهد آن بوده ایم در کنار سطح پایین سرمایه گذاری در سال های اخیر، انتظار می رو رشد اقتصادی سال 1397 پایین تر از 1396 باشد. از دیگر عوامل موثر در این نتیجه گیری باید رویکرد انقباضی بودجه سال 1397 را نیز در نظر گرفت.
یک روش برای محاسبه اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی، محاسبه این رشد از منظر حساب های ملی است. در چارچوب حسابداری ملی بودجه عمومی کشور می تواند هم از کانال اعتبارات هزینه ای و هم از کانال اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، به طور مستقیم، رشد اقتصادی را تحت تاثیر …

تشدید رکود در سال ۹۷؛ نرخ رشد ۳ درصد می شود

مرکز پژوههشای مجلس کاهش نرخ رشد اقتصادی به حدود ۳ درصد در سال ۹۷ را پیش بینی کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، مرکز پژوهشهای مجلس گزارش داد، پس از رشد 12.5 درصدی تولید در سال 1395 عمدتاً به علت گشایش ناشی از افزایش صادرات نفتی پس از اجرایی شدن برجام، شواهد موجود حاکی از رشد مثبت اقتصادی در سال 1396 است. رشد اقتصادی برای این سال حدود 4.1 درصد برآورد می شود.
با توجه به شواهد موجود از جمله خشکسالی و عدم وجود امکان بهره مندی از ظرفیت های مازاد بخش های مهمی نظیر نفت و خودروسازی نظیر آنچه در دو سال اخیر شاهد آن بوده ایم در کنار سطح پایین سرمایه گذاری در سال های اخیر، انتظار می رو رشد اقتصادی سال 1397 پایین تر از 1396 باشد. از دیگر عوامل موثر در این نتیجه گیری باید رویکرد انقباضی بودجه سال 1397 را نیز در نظر گرفت.
یک روش برای محاسبه اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی، محاسبه این رشد از منظر حساب های ملی است. در چارچوب حسابداری ملی بودجه عمومی کشور می تواند هم از کانال اعتبارات هزینه ای و هم از کانال اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، به طور مستقیم، رشد اقتصادی را تحت تاثیر …
تشدید رکود در سال ۹۷؛ نرخ رشد ۳ درصد می شود

جزئیات لایحه بودجه 97 کل کشور/ رشد 6 درصدی منابع عمومی بودجه

جزئیات لایحه بودجه 97 کل کشور/ رشد 6 درصدی منابع عمومی بودجه
براساس مستندات لایحه بودجه 97 کل کشور منابع عمومی بودجه 6 درصد در مقایسه با مصوب بودجه امسال رشد دارد.

جزئیات لایحه بودجه 97 کل کشور/ رشد 6 درصدی منابع عمومی بودجه

براساس مستندات لایحه بودجه 97 کل کشور منابع عمومی بودجه 6 درصد در مقایسه با مصوب بودجه امسال رشد دارد.
جزئیات لایحه بودجه 97 کل کشور/ رشد 6 درصدی منابع عمومی بودجه

مقایسه 4 دولت گذشته در رشد نقدینگی + جدول

مقایسه 4 دولت گذشته در رشد نقدینگی + جدول
مقایسه عملکرد 4 دولت هشتم، نهم، دهم و یازدهم در نرخ رشد نقدینگی نشان می‌دهد؛ دولت دهم با کمترین نرخ رشد نقدینگی بهترین …

مقایسه 4 دولت گذشته در رشد نقدینگی + جدول

مقایسه عملکرد 4 دولت هشتم، نهم، دهم و یازدهم در نرخ رشد نقدینگی نشان می‌دهد؛ دولت دهم با کمترین نرخ رشد نقدینگی بهترین …
مقایسه 4 دولت گذشته در رشد نقدینگی + جدول

شهر خبر

اخبار کارگران

پیش بینی رشد اقتصاد در سال 95

پیش بینی رشد اقتصاد در سال 95
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با پیش بینی رشد اقتصاد در سال 95 گفت: بسیاری از منابع بین المللی رشد 4 تا 6 درصدی را برای اقتصاد ایران پیش بینی کرده اند و ما نیز امیدواریم این رقم تحقق یابد.

پیش بینی رشد اقتصاد در سال 95

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با پیش بینی رشد اقتصاد در سال 95 گفت: بسیاری از منابع بین المللی رشد 4 تا 6 درصدی را برای اقتصاد ایران پیش بینی کرده اند و ما نیز امیدواریم این رقم تحقق یابد.
پیش بینی رشد اقتصاد در سال 95

خبر دانشجویی

ترانه

پیش بینی رشد اقتصادی ایران در 95

پیش بینی رشد اقتصادی ایران در 95
مدیرکل امور اوپک و مجامع انرژی وزارت نفت گفت: پیش بینی ها حاکی است که رشد اقتصادی ایران بعد از برطرف شدن تحریم ها بیش از 4 درصد خواهد شد.

پیش بینی رشد اقتصادی ایران در 95

مدیرکل امور اوپک و مجامع انرژی وزارت نفت گفت: پیش بینی ها حاکی است که رشد اقتصادی ایران بعد از برطرف شدن تحریم ها بیش از 4 درصد خواهد شد.
پیش بینی رشد اقتصادی ایران در 95

باشگاه خبری ورزشی

شبکه خانگی

اقتصاد آمریکا با قدرت به مسیر رشد و رونق ادامه خواهد داد

سایت طلا : رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو تاکید کرد: اقتصاد آمریکا همچنان در مسیر رشد و رونق اقتصادی قرار دارد و این روند را با قدرت ادامه خواهد داد.

گوشی

دانلود آهنگ آذری