چه خبر از ورزشگاه یادگار امام (ره)؟!

چه خبر از ورزشگاه یادگار امام (ره)؟!
به گزارش ایسنا ,به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، عملیات اجرای لوله کشی گرمایش سیستم هیتینگ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به اتمام رسید و از امروز، عملیات لایه نهایی پوشش خاک آغاز شده است .
تا به امروز عملیات های زیرسازی و لوله گذاری آب های جاری، لایه دوم ماسه به پایان رسیده است .
طرح تعویض چمن ورزشگاه از مصوبات سفر ریاست جمهوری به آذربایجان شرقی بوده و مجموع بودجه تخصیصی به آن را 30 میلیارد ریال است .
طرح تعویض چمن و سیستم گرمایش و سرمایش از کف استادیوم یادگار امام (ره) تبریز با …

چه خبر از ورزشگاه یادگار امام (ره)؟!

به گزارش ایسنا ,به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، عملیات اجرای لوله کشی گرمایش سیستم هیتینگ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به اتمام رسید و از امروز، عملیات لایه نهایی پوشش خاک آغاز شده است .
تا به امروز عملیات های زیرسازی و لوله گذاری آب های جاری، لایه دوم ماسه به پایان رسیده است .
طرح تعویض چمن ورزشگاه از مصوبات سفر ریاست جمهوری به آذربایجان شرقی بوده و مجموع بودجه تخصیصی به آن را 30 میلیارد ریال است .
طرح تعویض چمن و سیستم گرمایش و سرمایش از کف استادیوم یادگار امام (ره) تبریز با …
چه خبر از ورزشگاه یادگار امام (ره)؟!

پایگاه خبری مبارز