فرودگاه امام (ره) نوروز امسال 2766 پرواز به کشورهای خارجی دارد

فرودگاه امام (ره) نوروز امسال 2766 پرواز به کشورهای خارجی دارد
عضو هیات مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از برنامه ریزی برای انجام ۲۷۶۶ پرواز خارجی در ایام تعطیلات نوروز- از بیست و چهارم اسفندماه امسال تا هفدهم فروردین ماه آتی- خبر داد
به گزارش تین نیوز از خبرگزاری ایرنا «علی رستمی» امروز (جمعه) در نشست خبری افزود: گرچه در این مدت پیش بینی شده است ۲۷۶۶ پرواز خروجی در این فرودگاه خواهیم داشت اما ممکن است این تعداد بیشتر شود.
وی تاکید کرد همه قسمت های این فرودگاه برای پروازهای هوایی نوروز امسال آماده است.
معاون فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: همه شرکت های هوایی ملزمند در این ایام داخل پایانه مسافری فرودگاه پاسخگوی مسافران باشند و همیشه یک هواپیمای جایگزین برای پروازهای لغو شده یا دارای تاخیر داشته باشند.
وی تاکید کرد: سفرهای نوروزی با سفرهای دیگر متفاوت است و مردم و خانواده ها انتظار دارند پرواز آنها بدون هیچ مشکلی به سهولت انجام شود تا خاطره خوبی برای هموطنان داشته باشد.
معاون امور فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) بیان کرد: در صورتی که پروازی تاخیر داشته باشد و نماینده شرکت هوایی در صحنه نباشد مراتب به سازمان …

فرودگاه امام (ره) نوروز امسال 2766 پرواز به کشورهای خارجی دارد

عضو هیات مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از برنامه ریزی برای انجام ۲۷۶۶ پرواز خارجی در ایام تعطیلات نوروز- از بیست و چهارم اسفندماه امسال تا هفدهم فروردین ماه آتی- خبر داد
به گزارش تین نیوز از خبرگزاری ایرنا «علی رستمی» امروز (جمعه) در نشست خبری افزود: گرچه در این مدت پیش بینی شده است ۲۷۶۶ پرواز خروجی در این فرودگاه خواهیم داشت اما ممکن است این تعداد بیشتر شود.
وی تاکید کرد همه قسمت های این فرودگاه برای پروازهای هوایی نوروز امسال آماده است.
معاون فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: همه شرکت های هوایی ملزمند در این ایام داخل پایانه مسافری فرودگاه پاسخگوی مسافران باشند و همیشه یک هواپیمای جایگزین برای پروازهای لغو شده یا دارای تاخیر داشته باشند.
وی تاکید کرد: سفرهای نوروزی با سفرهای دیگر متفاوت است و مردم و خانواده ها انتظار دارند پرواز آنها بدون هیچ مشکلی به سهولت انجام شود تا خاطره خوبی برای هموطنان داشته باشد.
معاون امور فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) بیان کرد: در صورتی که پروازی تاخیر داشته باشد و نماینده شرکت هوایی در صحنه نباشد مراتب به سازمان …
فرودگاه امام (ره) نوروز امسال 2766 پرواز به کشورهای خارجی دارد