ایران – برزیل؛ قبل از جام جهانی روسیه؟

ایران – برزیل؛ قبل از جام جهانی روسیه؟
مدیر روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان خبر از احتمال برگزاری دیدار تدارکاتی ایران و برزیل داد.

ایران – برزیل؛ قبل از جام جهانی روسیه؟

مدیر روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان خبر از احتمال برگزاری دیدار تدارکاتی ایران و برزیل داد.
ایران – برزیل؛ قبل از جام جهانی روسیه؟