اجرای پروژه اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب شرب روستای امین آباد “ری”

اجرای پروژه اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب شرب روستای امین آباد “ری”
به گزارش راگانیوز به نقل از روابط عمومی آبفار شهرستان ری بخشی از شبکه توزیع آب شرب روستای امین آباد اصلاح و بازسازی شد.

اجرای پروژه اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب شرب روستای امین آباد “ری”

به گزارش راگانیوز به نقل از روابط عمومی آبفار شهرستان ری بخشی از شبکه توزیع آب شرب روستای امین آباد اصلاح و بازسازی شد.
اجرای پروژه اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب شرب روستای امین آباد “ری”

خرید بک لینک