مدیر عامل سازمان عمران: مساحت آسفالت به 70هزار مترمربع رسید

مدیر عامل سازمان عمران: مساحت آسفالت به 70هزار مترمربع رسید
خوزستان آنلاین – مدیر عامل سازمان عمران گفت : همچون ماه های گذشته ، عملیات اجرای آسفالت در سطح مناطق هشتگانه در حال انجام است.
به گزارش روابط عمومی سازمان عمران عباس دغاغله در ادامه افزود: عملیات اجرای آسفالت خیابانهای سطح شهر در دی ماه به 70هزار متر مربع رسید.
وی توضیح داد: عملیات اجرای آسفالت انجام شده در دی ماه 96 در کوی ملت فاز4 واقع در منطقه سه به مساحت 12هزار و 700 متر مربع، در منطقه شش کوی مندلی و میدان انقلاب به مساحت 13هزار متر مربع ، در منطقه هفت کوی منبع آب، کوی رمضان و بلوار پاسداران به مساحت 15هزار و 700 متر مربع و در کوی مهدیس و فاز یک پاداد واقع در منطقه هشت به مساحت 28هزار مترمربع می باشد.
وی افزود: اکیپهای اجرای آسفالت این سازمان در ماه جاری نیز در حال فعالیت مستمر می باشد.

مدیر عامل سازمان عمران: مساحت آسفالت به 70هزار مترمربع رسید

خوزستان آنلاین – مدیر عامل سازمان عمران گفت : همچون ماه های گذشته ، عملیات اجرای آسفالت در سطح مناطق هشتگانه در حال انجام است.
به گزارش روابط عمومی سازمان عمران عباس دغاغله در ادامه افزود: عملیات اجرای آسفالت خیابانهای سطح شهر در دی ماه به 70هزار متر مربع رسید.
وی توضیح داد: عملیات اجرای آسفالت انجام شده در دی ماه 96 در کوی ملت فاز4 واقع در منطقه سه به مساحت 12هزار و 700 متر مربع، در منطقه شش کوی مندلی و میدان انقلاب به مساحت 13هزار متر مربع ، در منطقه هفت کوی منبع آب، کوی رمضان و بلوار پاسداران به مساحت 15هزار و 700 متر مربع و در کوی مهدیس و فاز یک پاداد واقع در منطقه هشت به مساحت 28هزار مترمربع می باشد.
وی افزود: اکیپهای اجرای آسفالت این سازمان در ماه جاری نیز در حال فعالیت مستمر می باشد.
مدیر عامل سازمان عمران: مساحت آسفالت به 70هزار مترمربع رسید

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی: اینترنت پرسرعت ۳۲۶ روستای فارس به بهره برداری رسید

همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، طرح خدمات الزامی عمومی (USO) در ۳۲۶ روستای استان فارس به بهره برداری رسید.
علی اصغر عمیدیان در این باره گفت: در استان فارس هزار و 692 روستا با جمعیتی حدود 666 هزار و 977 نفر مشمول ارائه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات شده اند که امروز این خدمات با اعتباری بالغ بر 153 میلیارد ریال برای 326 روستا عملیاتی شد و به بهره برداری رسید که تا پایان بهمن ماه سایر روستاها نیز تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار می گیرند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی افزود: از میان …

استخدام

اخبار کارگران