شجره «سرگذشت شجاعان» را روی آنتن می برد

به گزارش روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، این نمایش داستان زندگی پهلوان محمدعلی، سلطان پهلوانی از خطه تاریخی و قدیمی کرمانشاه است که مریم روزبهانه آن را به صورت نمایش رادیویی نوشته و تنظیم کرده است.

علم و فناوری

فانتزی