«سلام بمبئی» در سینما چاپلین

«سلام بمبئی» در سینما چاپلین
نمایش عمومی فیلم سینمایی «سلام بمبئی» به نویسندگی و کارگردانی قربان محمدپور در سینما چاپلین فرهنگسرای بهمن آغاز شد.

«سلام بمبئی» در سینما چاپلین

نمایش عمومی فیلم سینمایی «سلام بمبئی» به نویسندگی و کارگردانی قربان محمدپور در سینما چاپلین فرهنگسرای بهمن آغاز شد.
«سلام بمبئی» در سینما چاپلین