سیاست های محدود کننده در فضای مجازی پاسخگو نیست

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به این که سیاست گذاری در فضای مجازی از جنس سیاست گذاری فناوری نیست، بر عدم پاسخگویی سیاست هایی که براساس آن بخش هایی از فناوری محدود می شود، تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی ، دکتر فیروز آبادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در اولین نشست بین المللی سبک زندگی و سلامت؛ فرهنگ و فضای مجازی در دانشگاه تهران گفت: ما باید در حوزه سیاست گذاری مشکلات را با توافق و اجماع حل کنیم البته اجماع کلی امکان پذیر نیست اما باید تا قبل از شکل گیری فضای …

بازی آزاد

آپدیت نود 32