حضرت زهرا (س) الگوی کامل سبک زندگی اسلامی در جامعه است

حضرت زهرا (س) الگوی کامل سبک زندگی اسلامی در جامعه است
بیجار – فرمانده سپاه شهرستان بیجار گفت: حضرت زهرا (س) الگوی کامل دینمداری و ترویج سبک زندگی اسلامی است.

حضرت زهرا (س) الگوی کامل سبک زندگی اسلامی در جامعه است

بیجار – فرمانده سپاه شهرستان بیجار گفت: حضرت زهرا (س) الگوی کامل دینمداری و ترویج سبک زندگی اسلامی است.
حضرت زهرا (س) الگوی کامل سبک زندگی اسلامی در جامعه است