بر گزاری مراسم شهادت حضرت زهرا س در روستای گورزانگ میناب

بر گزاری مراسم شهادت حضرت زهرا س در روستای گورزانگ میناب

بر گزاری مراسم شهادت حضرت زهرا س در روستای گورزانگ میناب

بر گزاری مراسم شهادت حضرت زهرا س در روستای گورزانگ میناب

برگزاری مراسم سفره حضرت رقیه (س) و روضه خوانی

برگزاری مراسم سفره حضرت رقیه (س) و روضه خوانی
شوشان : امور فرهنگی دانشکده خبر با همکاری انجمن علمی رشته روابط عمومی دانشکده خبر و واحد فرهنگی بسیج هنرمندان ناحیه امام (ع) اهواز اقدام به برگزاری مراسم سفره حضرت رقیه (س) و روضه خوانی توسط مداح اهل بیت(ع)جناب آقای علیرضا عسکری نمود که با حضور دانشجویان و اساتید دانشکده خبر همراه بود.

برگزاری مراسم سفره حضرت رقیه (س) و روضه خوانی

شوشان : امور فرهنگی دانشکده خبر با همکاری انجمن علمی رشته روابط عمومی دانشکده خبر و واحد فرهنگی بسیج هنرمندان ناحیه امام (ع) اهواز اقدام به برگزاری مراسم سفره حضرت رقیه (س) و روضه خوانی توسط مداح اهل بیت(ع)جناب آقای علیرضا عسکری نمود که با حضور دانشجویان و اساتید دانشکده خبر همراه بود.
برگزاری مراسم سفره حضرت رقیه (س) و روضه خوانی