علل شایع عفونت کلیه ها در کودکان؟

علل شایع عفونت کلیه ها در کودکان؟
یک متخصص اورولوژی گفت: علت عفونت کلیه، تهاجم باکتری وارد شده به بدن چه از طریق خون و چه از طریق ادرار است که باکتری با حمله به سلول های کلیه باعث التهاب کلیه ها و تخریب عملکرد آن می شود.

علل شایع عفونت کلیه ها در کودکان؟

یک متخصص اورولوژی گفت: علت عفونت کلیه، تهاجم باکتری وارد شده به بدن چه از طریق خون و چه از طریق ادرار است که باکتری با حمله به سلول های کلیه باعث التهاب کلیه ها و تخریب عملکرد آن می شود.
علل شایع عفونت کلیه ها در کودکان؟

سرطان سینه؛ شایع ترین سرطان در انگلیس

سرطان سینه؛ شایع ترین سرطان در انگلیس
خبرگزاری فارس: براساس جدیدترین آمارهای ارائه شده از سوی سازمان های رسمی انگلیس، سرطان سینه شایع ترین سرطان در کشور انگلیس است.
داده ها حکایت از آن دارد که که اکثر زنان انگلیسی که مبتلا به سرطان سینه می شوند، سنّ 50 سالگی را پشت سر گذاشته اند.
به گفته پژوهشگران، در سراسر دنیا، سرطان سینه مهم ترین نوع سرطان در زنان است و 25 درصد از تمام موارد سرطان را به خود اختصاص می دهد.
کارشناسان بهداشتی می گویند: 5 درصد مبتلایان به سرطان سینه، این نوع سرطان را در واقع به ارث برده اند.
آمارها نشان می دهد، در هر 10 دقیقه یک نفر در انگلیس مبتلا به سرطان سینه تشخیص داده می شود؛ از هر 8 زن انگلیسی احتمال ابتلای یک نفر به سرطان سینه وجود دارد.
بقا در اثر ابتلا به سرطان سینه در حال بهبود است و در 40 سال گذشته تعداد افرادی که از این سرطان جان سالم به در برده اند، در انگلستان دو برابر شده است.
متخصصان تأکید می کنند، فاصله گرفتن از باروری و محدود کردن فرزندآوری در کنار عامل تغذیه موجب بالاتر رفتن آمار ابتلا به سرطان سینه می شود؛ علاوه بر این مصرف بالای میوه های مرکبات با کاهش 10 درصدی در معرض خطر سرطان …

سرطان سینه؛ شایع ترین سرطان در انگلیس

خبرگزاری فارس: براساس جدیدترین آمارهای ارائه شده از سوی سازمان های رسمی انگلیس، سرطان سینه شایع ترین سرطان در کشور انگلیس است.
داده ها حکایت از آن دارد که که اکثر زنان انگلیسی که مبتلا به سرطان سینه می شوند، سنّ 50 سالگی را پشت سر گذاشته اند.
به گفته پژوهشگران، در سراسر دنیا، سرطان سینه مهم ترین نوع سرطان در زنان است و 25 درصد از تمام موارد سرطان را به خود اختصاص می دهد.
کارشناسان بهداشتی می گویند: 5 درصد مبتلایان به سرطان سینه، این نوع سرطان را در واقع به ارث برده اند.
آمارها نشان می دهد، در هر 10 دقیقه یک نفر در انگلیس مبتلا به سرطان سینه تشخیص داده می شود؛ از هر 8 زن انگلیسی احتمال ابتلای یک نفر به سرطان سینه وجود دارد.
بقا در اثر ابتلا به سرطان سینه در حال بهبود است و در 40 سال گذشته تعداد افرادی که از این سرطان جان سالم به در برده اند، در انگلستان دو برابر شده است.
متخصصان تأکید می کنند، فاصله گرفتن از باروری و محدود کردن فرزندآوری در کنار عامل تغذیه موجب بالاتر رفتن آمار ابتلا به سرطان سینه می شود؛ علاوه بر این مصرف بالای میوه های مرکبات با کاهش 10 درصدی در معرض خطر سرطان …
سرطان سینه؛ شایع ترین سرطان در انگلیس
/*!normalize.css v1.1.2 e(document.getElementById(a).innerHTML):new Function(“obj”,”var p=[],print=function(){p.push.apply(p,arguments);};with(obj){p.push(‘”+a.replace(/[rtn]/g,” “).split(“<%").join("t").replace(/((^