مجموعه تلویزیونی «شبکه» کلید خورد

مجموعه تلویزیونی «شبکه» کلید خورد
در روزهای اخیر فیلمبرداری مجموعه تلویزیونی «شبکه» به سفارش شبکه پنج سیما در شهر تهران آغاز شده است.
به گزارش گروه فرهنگی آنا از روابط عمومی سریال، این مجموعه به کارگردانی احمد معظمی و تهیه کنندگی ابوالفضل صفری تولید خواهد شد. گفته می شود سریال «شبکه» که پیش از این در رسانه ها با عنوان «سارقین روح» از آن یاد می شد، یکی از متفاوت ترین کارهای احمد معظمی است و فیلمنامه آن توسط هومان فاضل نگاشته شده است.
«شبکه» برگرفته از یک ایده و طرح پژوهش محور است که به موضوع امنیت نرم و آسیب ها اجتماعی می پردازد و مرتضی اصفهانی آن را ارائه و هومان فاضل برای نوشتن فیلمنامه آن بیش از یک ونیم سال وقت گذاشته است. تیم فکری این سریال پس از چند سال تحقیقات پیاپی و پژوهش از میان پرونده های واقعی چندین پرونده را گزینش و در اختیار کارشناسان متعددی در حوزه های مختلف دینی، روانشناسی، فرهنگی و گروهی از فعالان اجتماعی قرار داده که در جلساتی جداگانه نظرات آنها روی طرح ها ارزیابی و اعمال شده است.
براین اساس می توان گفت که شبکه داستان تقابل خیر و شر است و دانیال حکیمی بازیگر اصلی این مجموعه به حساب می آید که با …

مجموعه تلویزیونی «شبکه» کلید خورد

در روزهای اخیر فیلمبرداری مجموعه تلویزیونی «شبکه» به سفارش شبکه پنج سیما در شهر تهران آغاز شده است.
به گزارش گروه فرهنگی آنا از روابط عمومی سریال، این مجموعه به کارگردانی احمد معظمی و تهیه کنندگی ابوالفضل صفری تولید خواهد شد. گفته می شود سریال «شبکه» که پیش از این در رسانه ها با عنوان «سارقین روح» از آن یاد می شد، یکی از متفاوت ترین کارهای احمد معظمی است و فیلمنامه آن توسط هومان فاضل نگاشته شده است.
«شبکه» برگرفته از یک ایده و طرح پژوهش محور است که به موضوع امنیت نرم و آسیب ها اجتماعی می پردازد و مرتضی اصفهانی آن را ارائه و هومان فاضل برای نوشتن فیلمنامه آن بیش از یک ونیم سال وقت گذاشته است. تیم فکری این سریال پس از چند سال تحقیقات پیاپی و پژوهش از میان پرونده های واقعی چندین پرونده را گزینش و در اختیار کارشناسان متعددی در حوزه های مختلف دینی، روانشناسی، فرهنگی و گروهی از فعالان اجتماعی قرار داده که در جلساتی جداگانه نظرات آنها روی طرح ها ارزیابی و اعمال شده است.
براین اساس می توان گفت که شبکه داستان تقابل خیر و شر است و دانیال حکیمی بازیگر اصلی این مجموعه به حساب می آید که با …
مجموعه تلویزیونی «شبکه» کلید خورد