زمان پخش برنامه های «خندوانه» و «شبی با عبدی» اعلام شد

زمان پخش برنامه های «خندوانه» و «شبی با عبدی» اعلام شد
مدیر روابط عمومی شبکه نسیم گفت: “شبی با عبدی” با توجه به شخصیت و ویژگی های اکبر عبدی برنامه خوبی می شود. تلاشمان این است که به زودی پخش شود و امیدواریم برای دهه فجر این اتفاق بیفتد.

زمان پخش برنامه های «خندوانه» و «شبی با عبدی» اعلام شد

مدیر روابط عمومی شبکه نسیم گفت: “شبی با عبدی” با توجه به شخصیت و ویژگی های اکبر عبدی برنامه خوبی می شود. تلاشمان این است که به زودی پخش شود و امیدواریم برای دهه فجر این اتفاق بیفتد.
زمان پخش برنامه های «خندوانه» و «شبی با عبدی» اعلام شد