چرا «شهرزاد» دیده می شود، اما «معمای شاه» مورد اقبال عمومی قرار نمی گیرد؟

چرا «شهرزاد» دیده می شود، اما «معمای شاه» مورد اقبال عمومی قرار نمی گیرد؟
قلم نیوز: در سریال شهرزاد، نوشته ی مشترک «حسن فتحی» و «نغمه ثمینی»، می بینیم که بابک همکار و دوست فرهاد، به همراه نامزدش مریم، بازیگر نمایش تئاتر اتللو هستند. نمایشنامه «اتللو» اثر «ویلیام شکسپیر» است. تراژدی عاشقانه ای که ابتدای قرن هفدهم نوشته شده و مضمون اصلی آن «خیانت» است. در این داستان اتللو به همسر خود دزدمونا شک می کند و او را به قتل می رساند، و وقتی به اشتباه خود پی می برد خودکشی می کند.

چرا «شهرزاد» دیده می شود، اما «معمای شاه» مورد اقبال عمومی قرار نمی گیرد؟

قلم نیوز: در سریال شهرزاد، نوشته ی مشترک «حسن فتحی» و «نغمه ثمینی»، می بینیم که بابک همکار و دوست فرهاد، به همراه نامزدش مریم، بازیگر نمایش تئاتر اتللو هستند. نمایشنامه «اتللو» اثر «ویلیام شکسپیر» است. تراژدی عاشقانه ای که ابتدای قرن هفدهم نوشته شده و مضمون اصلی آن «خیانت» است. در این داستان اتللو به همسر خود دزدمونا شک می کند و او را به قتل می رساند، و وقتی به اشتباه خود پی می برد خودکشی می کند.
چرا «شهرزاد» دیده می شود، اما «معمای شاه» مورد اقبال عمومی قرار نمی گیرد؟

فیلم سریال آهنگ

ورزش و زندگی