پخش فصل دوم «شهرزاد» نیامده با حاشیه همراه شد

پخش فصل دوم «شهرزاد» نیامده با حاشیه همراه شد
طبق وعده سازندگان سریال شهرزاد، درحالیکه دو هفته بیشتر تا پخش فصل دوم این مجموعه در شبکه نمایش خانگی باقی نمانده است، حاشیه هایی درباره انتشار اینترنتی این مجموعه به وجود آمده است.
به گزارش “همدان نیوز” و به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های نمایش ویدیویی آنلاین (VOD و IPTV)، در حالیکه تهیه کننده سریال «شهرزاد» اعلام کرده که این سریال قرار است از سایت نت فلیکس و سایت لوتوس پلی پخش شود، اما رئیس انجمن صنفی VOD و IPTV این کار را قانونی نمی داند.
محمد صراف، رئیس انجمن صنفی VOD و IPTV به خبر منتشر شده درباره پخش سریال «شهرزاد» واکنش نشان داده و گفته است که خبر عرضه سریال شهرزاد در نت فلیکس تأیید نشده است، ضمن اینکه نت فلیکس در ایران فیلتر است.
وی همچنین درباره مجوز نداشتن سایت لوتوس پلی گفته است: سایت لوتوس پلی نیز مجوز قانونی VOD یا IPTV را از سازمان صدا و سیما و مؤسسه رسانه های تصویری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارد بنابراین اگر سریال شهرزاد از این سایت یا هر سایتی غیر از سامانه های دارای مجوز VOD و IPTV منتشر شود، غیرقانونی است و در مذاکراتی که با نهادهای ذی ربط داشته …

پخش فصل دوم «شهرزاد» نیامده با حاشیه همراه شد

طبق وعده سازندگان سریال شهرزاد، درحالیکه دو هفته بیشتر تا پخش فصل دوم این مجموعه در شبکه نمایش خانگی باقی نمانده است، حاشیه هایی درباره انتشار اینترنتی این مجموعه به وجود آمده است.
به گزارش “همدان نیوز” و به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های نمایش ویدیویی آنلاین (VOD و IPTV)، در حالیکه تهیه کننده سریال «شهرزاد» اعلام کرده که این سریال قرار است از سایت نت فلیکس و سایت لوتوس پلی پخش شود، اما رئیس انجمن صنفی VOD و IPTV این کار را قانونی نمی داند.
محمد صراف، رئیس انجمن صنفی VOD و IPTV به خبر منتشر شده درباره پخش سریال «شهرزاد» واکنش نشان داده و گفته است که خبر عرضه سریال شهرزاد در نت فلیکس تأیید نشده است، ضمن اینکه نت فلیکس در ایران فیلتر است.
وی همچنین درباره مجوز نداشتن سایت لوتوس پلی گفته است: سایت لوتوس پلی نیز مجوز قانونی VOD یا IPTV را از سازمان صدا و سیما و مؤسسه رسانه های تصویری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارد بنابراین اگر سریال شهرزاد از این سایت یا هر سایتی غیر از سامانه های دارای مجوز VOD و IPTV منتشر شود، غیرقانونی است و در مذاکراتی که با نهادهای ذی ربط داشته …
پخش فصل دوم «شهرزاد» نیامده با حاشیه همراه شد

Captcha

html, body {
height: 100%;
}

.form-captcha {
margin: 10px;
}

.header {
height: 63px;
background-color: white;
}

.middle {
height: 186px;
background-color: rgba(55, 171, 99, 0.75);
}

.bottom {
background-color: #f2f2f2;
position: absolute;
bottom: 0px;
top: 249px;
width: 100%;
}

.captcha_absolute {
width: 100%;
position: absolute;
top: 126px;
}

.captcha_div {
width: 485px;
margin: 0 auto;
box-shadow: 0 5px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.18), 0 0 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12);
background-color: white;
}

h4#text {
padding-top: 28px;
font-size: 24px;
line-height: 1.38;
color: #000000;
font-weight: bold;
font-family: Noto Sans;
width: 355px;
display: inline-block;
}

.cap_text {
width: 355px;
font-family: Noto Sans;
display: block;
font-weight: normal;
font-style: normal;
font-stretch: normal;
line-height: 1.65;
text-align: center;
color: #000000;
display: inline-block;
}

p.cap_note {
font-size: 22px;
border-bottom: 1px solid #d8d8d8;
padding-bottom: 20px;
}

.cap_mess {
font-size: 13px;
width: 390px
}

.form-group {
width: 100% !important;
text-align: center;
}

.powered_span {
position: absolute;
bottom: 15px;
width: 100%;
text-align: center;
height: 18px;
opacity: 0.45;
font-family: Noto Sans;
font-size: 13px;
font-weight: normal;
font-style: normal;
font-stretch: normal;
color: #1d1d1d;
}

.logo_shield {
padding-top: 33px;
}

#re-captcha {
width: 305px;
margin: 0 auto;
}

.form-captcha {
padding-bottom: 33px;
}

<!–
This whole tempalte goes to inside tags
Modify this file to add javascript or css files for your page from customize/static folder
Please, restart captcha server after your changes
systemctl restart imunify360-captcha
Example:

Add your custom css from customize/static/ folder

–>


Powered by Imunify360

silberwelt.info

is protected by Imunify360

We have noticed an unusual activity from your
IP 136.243.76.70 and blocked access to this website.

Please confirm that you not a robot

var onloadCallback = function () {

captchaWidget = grecaptcha.render(‘re-captcha’, {
‘sitekey’: ‘6LfIgxMUAAAAAJlz0dWgWND_WfrC-4j537pTNWXs’,
‘theme’: ‘light’,
‘callback’: check
});
};

function start_timer() {
var counter = 5; // seconds to wait

function count_down() {
if (counter >= 0) {
$(‘.count_down’).html(‘You will be redirected to your ‘ +
‘site in the ‘ + counter + ‘ seconds’);
}
if (counter == 0) {
window.location.reload();
}
counter–;
}

count_down();
setInterval(count_down, 1000);
}

function check(value) {
$.ajax({
type: ‘POST’,
url: ‘/check’,
data: {
‘captcha_value’: value
}
}).done(function (data) {
if (data[‘success’]) {
$(“#text”).text(
“IP ” + “136.243.76.70” + ” has been unblocked”
);
start_timer();
} else {
grecaptcha.reset(captchaWidget);

}
}).fail(function () {
console.log(arguments);
});
event.preventDefault();
}