حمایت «شورای فرهنگ عمومی کشور» از جشنواره تئاتر بچه های مسجد

حمایت «شورای فرهنگ عمومی کشور» از جشنواره تئاتر بچه های مسجد
خبرگزاری میزان- حمید نیلی از حمایت «شورای فرهنگ عمومی کشور» از برگزاری دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچه های مسجد خبر داد.

حمایت «شورای فرهنگ عمومی کشور» از جشنواره تئاتر بچه های مسجد

خبرگزاری میزان- حمید نیلی از حمایت «شورای فرهنگ عمومی کشور» از برگزاری دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچه های مسجد خبر داد.
حمایت «شورای فرهنگ عمومی کشور» از جشنواره تئاتر بچه های مسجد

دانلود فیلم با لینک مستقیم