نگاه جدی شورای شهر به آموزش های شهروندی

نگاه جدی شورای شهر به آموزش های شهروندی
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: شورای شهر برای توسعه آموزش های شهروندی رویکرد های جدیدی ارائه خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی، «شهربانو امانی» با اشاره برنامه شورا شهر برای آموزش های شهروندی گفت: در برنامه سوم سعی می کنیم با جدیت بیشتری رویکرد ها را تغییر دهیم و برای اجرای درست آن نیز نظارت های ویژه ای داشته باشیم چرا که محتوای آموزش اهمیت بالایی دارد.
عضو شورای شهر تهران در خصوص ضرورت نیاز سنجی شهروندان برای مطالبات و مسئولیت هایشان گفت: در ابتدا باید بررسی کرد که شهروندان به چه آموزش هایی نیاز دارند و بر اساس نیاز هایشان آموزش های شهروندی شکل گیرد.
وی با توجه به نظر سنجی هایی که تا به امروز برای شهروندان تهرانی با همکاری استقرار شورای جدید و تیم شهرداری شده است افزود: این نظر سنجی که اکنون تبدیل به یک مطالبه اجتماعی شده است،نشان می دهد، بهبود مسئله ترافیک و آلودگی هوا جز نیاز های اولیه شهروندان تهرانی است.
امانی نقش آگاهی شهروندان از مطالباتشان و به کار گیری مشارکت مردمی را در تحقق آموزش های شهروندی بسیار مهم شمرد و گفت: …

نگاه جدی شورای شهر به آموزش های شهروندی

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: شورای شهر برای توسعه آموزش های شهروندی رویکرد های جدیدی ارائه خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی، «شهربانو امانی» با اشاره برنامه شورا شهر برای آموزش های شهروندی گفت: در برنامه سوم سعی می کنیم با جدیت بیشتری رویکرد ها را تغییر دهیم و برای اجرای درست آن نیز نظارت های ویژه ای داشته باشیم چرا که محتوای آموزش اهمیت بالایی دارد.
عضو شورای شهر تهران در خصوص ضرورت نیاز سنجی شهروندان برای مطالبات و مسئولیت هایشان گفت: در ابتدا باید بررسی کرد که شهروندان به چه آموزش هایی نیاز دارند و بر اساس نیاز هایشان آموزش های شهروندی شکل گیرد.
وی با توجه به نظر سنجی هایی که تا به امروز برای شهروندان تهرانی با همکاری استقرار شورای جدید و تیم شهرداری شده است افزود: این نظر سنجی که اکنون تبدیل به یک مطالبه اجتماعی شده است،نشان می دهد، بهبود مسئله ترافیک و آلودگی هوا جز نیاز های اولیه شهروندان تهرانی است.
امانی نقش آگاهی شهروندان از مطالباتشان و به کار گیری مشارکت مردمی را در تحقق آموزش های شهروندی بسیار مهم شمرد و گفت: …
نگاه جدی شورای شهر به آموزش های شهروندی

حمایت «شورای فرهنگ عمومی کشور» از جشنواره تئاتر بچه های مسجد

حمایت «شورای فرهنگ عمومی کشور» از جشنواره تئاتر بچه های مسجد
خبرگزاری میزان- حمید نیلی از حمایت «شورای فرهنگ عمومی کشور» از برگزاری دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچه های مسجد خبر داد.

حمایت «شورای فرهنگ عمومی کشور» از جشنواره تئاتر بچه های مسجد

خبرگزاری میزان- حمید نیلی از حمایت «شورای فرهنگ عمومی کشور» از برگزاری دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچه های مسجد خبر داد.
حمایت «شورای فرهنگ عمومی کشور» از جشنواره تئاتر بچه های مسجد

دانلود فیلم با لینک مستقیم