حب پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) به عنوان شعار و رویکرد اصلی رویداد مشهد ۲۰۱۷ است

حب پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) به عنوان شعار و رویکرد اصلی رویداد مشهد ۲۰۱۷ است
با حضور استاندار خراسان رضوی، نشست مشترک روسای ستادهای شورای هماهنگی و برنامه ریزی، کمیته های ویژه پایتخت فرهنگ اسلامی مشهد 2017 و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علی رضا رشیدیان در این نشست با اشاره به ویژگی های منحصر به فرد مشهد در گرد هم آوردن پیروان ادیان مختلف، اظهار امیدواری کرد: این نقطه می تواند به عنوان یک منطقه آزاد فکری به مکانی برای گفتمان مشترک میان نحله های مختلف اسلامی تبدیل شود .
وی رویداد مشهد 2017 را بهترین فرصت برای …

حب پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) به عنوان شعار و رویکرد اصلی رویداد مشهد ۲۰۱۷ است

با حضور استاندار خراسان رضوی، نشست مشترک روسای ستادهای شورای هماهنگی و برنامه ریزی، کمیته های ویژه پایتخت فرهنگ اسلامی مشهد 2017 و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علی رضا رشیدیان در این نشست با اشاره به ویژگی های منحصر به فرد مشهد در گرد هم آوردن پیروان ادیان مختلف، اظهار امیدواری کرد: این نقطه می تواند به عنوان یک منطقه آزاد فکری به مکانی برای گفتمان مشترک میان نحله های مختلف اسلامی تبدیل شود .
وی رویداد مشهد 2017 را بهترین فرصت برای …
حب پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) به عنوان شعار و رویکرد اصلی رویداد مشهد ۲۰۱۷ است

دانلود ها پلاس