عکس/ دومین روز رزمایش امنیتی پیامبر اعظم (ص)

عکس/ دومین روز رزمایش امنیتی پیامبر اعظم (ص)
اجرای عملیاتهای مختلف در حمله و بازپس گیری پاسگاه مرزی از تروریستها، اجرای عملیات تخریب تهاجمی برای اولین بار در این رزمایش انجام شد. به گزارش سوک ؛ دومین روز رزمایش امنیتی پیامبر اعظم (ص) نیروی زمینی سپاه در منطقه عمومی میرجاوه در جنوب شرق کشور آغاز شد. اجرای عملیاتهای مختلف در حمله و بازپس گیری پاسگاه مرزی از تروریستها، اجرای عملیات تخریب تهاجمی برای اولین بار در این رزمایش انجام شد.

عکس/ دومین روز رزمایش امنیتی پیامبر اعظم (ص)

اجرای عملیاتهای مختلف در حمله و بازپس گیری پاسگاه مرزی از تروریستها، اجرای عملیات تخریب تهاجمی برای اولین بار در این رزمایش انجام شد. به گزارش سوک ؛ دومین روز رزمایش امنیتی پیامبر اعظم (ص) نیروی زمینی سپاه در منطقه عمومی میرجاوه در جنوب شرق کشور آغاز شد. اجرای عملیاتهای مختلف در حمله و بازپس گیری پاسگاه مرزی از تروریستها، اجرای عملیات تخریب تهاجمی برای اولین بار در این رزمایش انجام شد.
عکس/ دومین روز رزمایش امنیتی پیامبر اعظم (ص)

فروش بک لینک

پرس نیوز