اجرای (طرح بهشت) برای زوج های جوان دارالمومنین تهران

اجرای (طرح بهشت) برای زوج های جوان دارالمومنین تهران
با آغاز اجرای طرح بهشت جهت تحکیم بنیان خانواده ویژه زوج های جوان، کارگاه آموزش توجیهی”خرد راهبردی”برای جذب مشارکت حداکثری و اجرای طرح در سطحی گسترده تر در منطقه۱۴برگزار شد.

به گزارش آتیه کار به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۴، محمدحسن ذیبخش معاون امور اجتماعی و فرهنگی حمایت از زوجهای جوان و توانمندسازی زوجین در جهت اعتلای سطح رضایتمندی خانواده ها، ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و افزایش نشاط بین زوجها از طریق انتقال صحیح دانش و مهارت را از اهم اهداف این طرح دانست و افزود: در این راستا و با توجه به وجود پتانسیل خوب خانه های تسنیم در سرای محلات بیست و یک گانه “طرح بهشت” در این منطقه طراحی و در مرحله اجرا قرار گرفت.

الهه عطائی مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران در کارگاه آموزشی”خرد راهبردی”با تاکید بر ضرورت اجرای”طرح بهشت”و توجه ویژه به امر سلامت روان و بهداشت خانواده ها در جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی و خانوادگی اظهار داشت: اهمیت آشنایی زوجهای جوان با شیوه های تصمیم گیری و حل تعارضات زندگی و تحکیم خانواده های نوبنیاد از برنامه های ویژه این طرح اس …

اجرای (طرح بهشت) برای زوج های جوان دارالمومنین تهران

با آغاز اجرای طرح بهشت جهت تحکیم بنیان خانواده ویژه زوج های جوان، کارگاه آموزش توجیهی”خرد راهبردی”برای جذب مشارکت حداکثری و اجرای طرح در سطحی گسترده تر در منطقه۱۴برگزار شد.

به گزارش آتیه کار به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۴، محمدحسن ذیبخش معاون امور اجتماعی و فرهنگی حمایت از زوجهای جوان و توانمندسازی زوجین در جهت اعتلای سطح رضایتمندی خانواده ها، ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و افزایش نشاط بین زوجها از طریق انتقال صحیح دانش و مهارت را از اهم اهداف این طرح دانست و افزود: در این راستا و با توجه به وجود پتانسیل خوب خانه های تسنیم در سرای محلات بیست و یک گانه “طرح بهشت” در این منطقه طراحی و در مرحله اجرا قرار گرفت.

الهه عطائی مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران در کارگاه آموزشی”خرد راهبردی”با تاکید بر ضرورت اجرای”طرح بهشت”و توجه ویژه به امر سلامت روان و بهداشت خانواده ها در جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی و خانوادگی اظهار داشت: اهمیت آشنایی زوجهای جوان با شیوه های تصمیم گیری و حل تعارضات زندگی و تحکیم خانواده های نوبنیاد از برنامه های ویژه این طرح اس …
اجرای (طرح بهشت) برای زوج های جوان دارالمومنین تهران