«تاشکند» خواستار عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل/ازدحام مردم در پی کمبود آرد و سبوس در ترکمنستان

«تاشکند» خواستار عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل/ازدحام مردم در پی کمبود آرد و سبوس در ترکمنستان
«تاشکند» خواستار عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل، ازدحام مردم در پی کمبود آرد و سبوس در ترکمنستان و برگزاری نشست شورای دائمی پیمان امنیت جمعی در «مسکو»، تنها بخشی از مهمترین اخبار آسیای مرکزی در 24 ساعت گذشته می باشد.

«تاشکند» خواستار عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل/ازدحام مردم در پی کمبود آرد و سبوس در ترکمنستان

«تاشکند» خواستار عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل، ازدحام مردم در پی کمبود آرد و سبوس در ترکمنستان و برگزاری نشست شورای دائمی پیمان امنیت جمعی در «مسکو»، تنها بخشی از مهمترین اخبار آسیای مرکزی در 24 ساعت گذشته می باشد.
«تاشکند» خواستار عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل/ازدحام مردم در پی کمبود آرد و سبوس در ترکمنستان
(“false”===a.adult

عضویت دانشگاه آزاد اسلامی در انجمن های بین المللی دانشگاهی

عضویت دانشگاه آزاد اسلامی در انجمن های بین المللی دانشگاهی
مدیرکل بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه آزاداسلامی در راستای گسترش ارتباطات بین المللی اقدام به عضویت در شبکه های بین المللی دانشگاهی کرده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر ابراهیمی افزود: براساس مصوبه هیات امنا در اسفندماه سال 94 مقرر شد 16 دفتر دانشگاه آزاد اسلامی در کشورهای مختلف و در دانشگاه های معتبر تاسیس شود. همچنین در هیات امنای اخیر نیز کشور گرجستان به این مجموعه اضافه شد. وی به دفاتر راه اندازی شده اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در این مدت سه دفتر آلمان، ایتالیا و …

عضویت دانشگاه آزاد اسلامی در انجمن های بین المللی دانشگاهی

مدیرکل بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه آزاداسلامی در راستای گسترش ارتباطات بین المللی اقدام به عضویت در شبکه های بین المللی دانشگاهی کرده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر ابراهیمی افزود: براساس مصوبه هیات امنا در اسفندماه سال 94 مقرر شد 16 دفتر دانشگاه آزاد اسلامی در کشورهای مختلف و در دانشگاه های معتبر تاسیس شود. همچنین در هیات امنای اخیر نیز کشور گرجستان به این مجموعه اضافه شد. وی به دفاتر راه اندازی شده اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در این مدت سه دفتر آلمان، ایتالیا و …
عضویت دانشگاه آزاد اسلامی در انجمن های بین المللی دانشگاهی

دانلود برنامه ایمو