جانشین «علی عبدالله صالح» امروز تعیین می شود

جانشین «علی عبدالله صالح» امروز تعیین می شود
منابع رسانه ای اعلام کردند که حزب کنگره ملی یمن امروز یکشنبه جانشین «علی عبدالله صالح» دیکتاتور مخلوع یمن در این حزب را تعیین می کند.
اعتمادآنلاین| یک منبع در داخل حزب کنگره مردمی یمن گفت: این حزب صبح روز یکشنبه تشکیل نشست می دهد و طی آن جانشینی برای عبدالله صالح انتخاب می شود.
بر اساس این گزارش، این منبع افزود: به احتمال زیاد «صادق امین ابو راس» معاون حزب کنگره به جای علی عبدالله صالح به عنوان رئیس این حزب انتخاب خواهد شد.
وی ادامه داد: در این نشست مقرر خواهد شد گروهی مسئولیت دبیرکل حزب کنگره یمن را تا انتخاب دبیرکل جدید در کنفرانس عمومی که اکثر اعضای دایمی حزب در آن شرکت می کنند و اعضای آن به بیش از ۱۲۰۰ نفر در همه استان ها می رسد بر عهده داشته باشند.
در نشست روز یکشنبه حزب کنگره یمن همچنین آینده همکاری با جنبش انصارالله یمن در شورای عالی سیاسی و دولت نجات ملی در زمینه اداره استان های تحت کنترل این جنبش بررسی خواهد شد.
منبع: مهر
| یمن |

جانشین «علی عبدالله صالح» امروز تعیین می شود

منابع رسانه ای اعلام کردند که حزب کنگره ملی یمن امروز یکشنبه جانشین «علی عبدالله صالح» دیکتاتور مخلوع یمن در این حزب را تعیین می کند.
اعتمادآنلاین| یک منبع در داخل حزب کنگره مردمی یمن گفت: این حزب صبح روز یکشنبه تشکیل نشست می دهد و طی آن جانشینی برای عبدالله صالح انتخاب می شود.
بر اساس این گزارش، این منبع افزود: به احتمال زیاد «صادق امین ابو راس» معاون حزب کنگره به جای علی عبدالله صالح به عنوان رئیس این حزب انتخاب خواهد شد.
وی ادامه داد: در این نشست مقرر خواهد شد گروهی مسئولیت دبیرکل حزب کنگره یمن را تا انتخاب دبیرکل جدید در کنفرانس عمومی که اکثر اعضای دایمی حزب در آن شرکت می کنند و اعضای آن به بیش از ۱۲۰۰ نفر در همه استان ها می رسد بر عهده داشته باشند.
در نشست روز یکشنبه حزب کنگره یمن همچنین آینده همکاری با جنبش انصارالله یمن در شورای عالی سیاسی و دولت نجات ملی در زمینه اداره استان های تحت کنترل این جنبش بررسی خواهد شد.
منبع: مهر
| یمن |
جانشین «علی عبدالله صالح» امروز تعیین می شود