کندی پروژه های عمران شهری موجب نارضایتی است

کندی پروژه های عمران شهری موجب نارضایتی است
امام جمعه موقت رشت، اجرای پروژه های عمران شهری در فصل زمستان را موجب نارضایتی مردم و اختلال در عبور و مرور دانست و اضافه کرد: بسیاری از پروژه ها با کندی
امام جمعه موقت رشت، اجرای پروژه های عمران شهری در فصل زمستان را موجب نارضایتی مردم و اختلال در عبور و مرور دانست و اضافه کرد: بسیاری از پروژه ها با کندی پیش می رود و نارضایتی مردم را دوچندان می کند.
به گزارش جاهد خبر منطقه گیلان، حجت الاسلام والمسلمین یوسف صدیق عربانی در خطبه های نماز جمعه شهر رشت، تقواپیشگی را راه رسیدن به سعادت دنیا و آخرت دانست و اظهار کرد: مومنان به فضیلت تقوا آراسته هستند و خدا را ناظر بر اعمال خود می بینند.
وی با بیان اینکه انسان باید خود را از صفات ناپسند دور کند، افزود: خداوند براساس حکمتش به انسان خصلت هایی داده است و لذا انسان باید مراقب باشد خود را از خصلت های ناپسند در امان نگه دارد.
امام جمعه موقت رشت، حسادت و بازی کردن با آبروی دیگران را یکی از صفات ناپسند دانست و گفت: هیچ انسان مومن و مسلمانی حق ندارد دروغ بگوید، نسبت به دیگران سوء ظن داشته باشد و به حق انسان دیگری تجاوز کند.
این کارشناس دینی، …

کندی پروژه های عمران شهری موجب نارضایتی است

امام جمعه موقت رشت، اجرای پروژه های عمران شهری در فصل زمستان را موجب نارضایتی مردم و اختلال در عبور و مرور دانست و اضافه کرد: بسیاری از پروژه ها با کندی
امام جمعه موقت رشت، اجرای پروژه های عمران شهری در فصل زمستان را موجب نارضایتی مردم و اختلال در عبور و مرور دانست و اضافه کرد: بسیاری از پروژه ها با کندی پیش می رود و نارضایتی مردم را دوچندان می کند.
به گزارش جاهد خبر منطقه گیلان، حجت الاسلام والمسلمین یوسف صدیق عربانی در خطبه های نماز جمعه شهر رشت، تقواپیشگی را راه رسیدن به سعادت دنیا و آخرت دانست و اظهار کرد: مومنان به فضیلت تقوا آراسته هستند و خدا را ناظر بر اعمال خود می بینند.
وی با بیان اینکه انسان باید خود را از صفات ناپسند دور کند، افزود: خداوند براساس حکمتش به انسان خصلت هایی داده است و لذا انسان باید مراقب باشد خود را از خصلت های ناپسند در امان نگه دارد.
امام جمعه موقت رشت، حسادت و بازی کردن با آبروی دیگران را یکی از صفات ناپسند دانست و گفت: هیچ انسان مومن و مسلمانی حق ندارد دروغ بگوید، نسبت به دیگران سوء ظن داشته باشد و به حق انسان دیگری تجاوز کند.
این کارشناس دینی، …
کندی پروژه های عمران شهری موجب نارضایتی است

مدیر عامل سازمان عمران: مساحت آسفالت به 70هزار مترمربع رسید

مدیر عامل سازمان عمران: مساحت آسفالت به 70هزار مترمربع رسید
خوزستان آنلاین – مدیر عامل سازمان عمران گفت : همچون ماه های گذشته ، عملیات اجرای آسفالت در سطح مناطق هشتگانه در حال انجام است.
به گزارش روابط عمومی سازمان عمران عباس دغاغله در ادامه افزود: عملیات اجرای آسفالت خیابانهای سطح شهر در دی ماه به 70هزار متر مربع رسید.
وی توضیح داد: عملیات اجرای آسفالت انجام شده در دی ماه 96 در کوی ملت فاز4 واقع در منطقه سه به مساحت 12هزار و 700 متر مربع، در منطقه شش کوی مندلی و میدان انقلاب به مساحت 13هزار متر مربع ، در منطقه هفت کوی منبع آب، کوی رمضان و بلوار پاسداران به مساحت 15هزار و 700 متر مربع و در کوی مهدیس و فاز یک پاداد واقع در منطقه هشت به مساحت 28هزار مترمربع می باشد.
وی افزود: اکیپهای اجرای آسفالت این سازمان در ماه جاری نیز در حال فعالیت مستمر می باشد.

مدیر عامل سازمان عمران: مساحت آسفالت به 70هزار مترمربع رسید

خوزستان آنلاین – مدیر عامل سازمان عمران گفت : همچون ماه های گذشته ، عملیات اجرای آسفالت در سطح مناطق هشتگانه در حال انجام است.
به گزارش روابط عمومی سازمان عمران عباس دغاغله در ادامه افزود: عملیات اجرای آسفالت خیابانهای سطح شهر در دی ماه به 70هزار متر مربع رسید.
وی توضیح داد: عملیات اجرای آسفالت انجام شده در دی ماه 96 در کوی ملت فاز4 واقع در منطقه سه به مساحت 12هزار و 700 متر مربع، در منطقه شش کوی مندلی و میدان انقلاب به مساحت 13هزار متر مربع ، در منطقه هفت کوی منبع آب، کوی رمضان و بلوار پاسداران به مساحت 15هزار و 700 متر مربع و در کوی مهدیس و فاز یک پاداد واقع در منطقه هشت به مساحت 28هزار مترمربع می باشد.
وی افزود: اکیپهای اجرای آسفالت این سازمان در ماه جاری نیز در حال فعالیت مستمر می باشد.
مدیر عامل سازمان عمران: مساحت آسفالت به 70هزار مترمربع رسید