مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه مخالفت با تغییر وضعیت قدس را تصویب کرد

مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه مخالفت با تغییر وضعیت قدس را تصویب کرد
۱۲۸ کشور به قطعنامه ای در مجمع عمومی سازمان ملل رأی دادند که به موجب آن هرگونه اقدام برای تغییر بافت شهر قدس باطل است. به گزارش گروه بین الملل سایت دانشجو به نقل از الجزیره، مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیش نویس قطعنامه مخالفت با تغییر وضعیت قانونی قدس را تصویب کرد. بر اساس این گزارش، ۱۲۸

مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه مخالفت با تغییر وضعیت قدس را تصویب کرد

۱۲۸ کشور به قطعنامه ای در مجمع عمومی سازمان ملل رأی دادند که به موجب آن هرگونه اقدام برای تغییر بافت شهر قدس باطل است. به گزارش گروه بین الملل سایت دانشجو به نقل از الجزیره، مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیش نویس قطعنامه مخالفت با تغییر وضعیت قانونی قدس را تصویب کرد. بر اساس این گزارش، ۱۲۸
مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه مخالفت با تغییر وضعیت قدس را تصویب کرد

رأی مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم ترامپ را بی اثر کرد

رأی مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم ترامپ را بی اثر کرد
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در واکنش به رأی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد قدس، تاکید کرد که این رأی بر تصمیم ترامپ در مورد بیت المقدس خط بطلان کشید.
اعتمادآنلاین| محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین ضمن استقبال از رأی مجمع عمومی سازمان ملل در باره بیت المقدس اشغالی، گفت که این رأی نشان می دهد که تصمیم ترامپ در مورد قدس باطل است.
مجمع عمومی سازمان ملل پیش نویس قطعنامه درباره اوضاع وضعیت قدس را تصویب کرد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۱۲۸ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳۵ رأی ممتنع، پیش نویس قطعنامه مربوط به وضعیت قدس را به تصویب رساند.
منبع: مهر
| آمریکا | فلسطین | رژیم اشغالگر قدس |

رأی مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم ترامپ را بی اثر کرد

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در واکنش به رأی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد قدس، تاکید کرد که این رأی بر تصمیم ترامپ در مورد بیت المقدس خط بطلان کشید.
اعتمادآنلاین| محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین ضمن استقبال از رأی مجمع عمومی سازمان ملل در باره بیت المقدس اشغالی، گفت که این رأی نشان می دهد که تصمیم ترامپ در مورد قدس باطل است.
مجمع عمومی سازمان ملل پیش نویس قطعنامه درباره اوضاع وضعیت قدس را تصویب کرد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۱۲۸ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳۵ رأی ممتنع، پیش نویس قطعنامه مربوط به وضعیت قدس را به تصویب رساند.
منبع: مهر
| آمریکا | فلسطین | رژیم اشغالگر قدس |
رأی مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم ترامپ را بی اثر کرد

ترکیه عزای عمومی اعلام کرد

ترکیه عزای عمومی اعلام کرد
دولت ترکیه برای همبستگی با مردم مصر عزای عمومی اعلام کرد.

ترکیه عزای عمومی اعلام کرد

دولت ترکیه برای همبستگی با مردم مصر عزای عمومی اعلام کرد.
ترکیه عزای عمومی اعلام کرد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 3 دستورالعمل و بخشنامه وزارت کار را ابطال کرد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 3 دستورالعمل و بخشنامه وزارت کار را ابطال کرد
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، شاکی این پرونده، شرکت مخابرات استان های اصفهان و کرمان است که طی ارائه دادخواست های جداگانه به دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال دستورالعمل های شماره 36 به تاریخ 9 دی 1392، دستورالعمل شماره 38 به تاریخ دوم اسفند 1393 و بخشنامه شماره 3 به تاریخ پنجم اردیبهشت 1394 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده اند.
در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: مطابق اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی اس …

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 3 دستورالعمل و بخشنامه وزارت کار را ابطال کرد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، شاکی این پرونده، شرکت مخابرات استان های اصفهان و کرمان است که طی ارائه دادخواست های جداگانه به دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال دستورالعمل های شماره 36 به تاریخ 9 دی 1392، دستورالعمل شماره 38 به تاریخ دوم اسفند 1393 و بخشنامه شماره 3 به تاریخ پنجم اردیبهشت 1394 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده اند.
در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: مطابق اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی اس …
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 3 دستورالعمل و بخشنامه وزارت کار را ابطال کرد

مدیرکل روابط عمومی مجلس از غرفه باشگاه خبری توانا بازدید کرد

مدیرکل روابط عمومی مجلس از غرفه باشگاه خبری توانا بازدید کرد
مدیرکل روابط عمومی و رئیس اداره اخبار مجلس شورای اسلامی و جانشین وی از غرفه باشگاه خبری توانا در نمایشگاه مطبوعات بازدید کردند.

مدیرکل روابط عمومی مجلس از غرفه باشگاه خبری توانا بازدید کرد

مدیرکل روابط عمومی و رئیس اداره اخبار مجلس شورای اسلامی و جانشین وی از غرفه باشگاه خبری توانا در نمایشگاه مطبوعات بازدید کردند.
مدیرکل روابط عمومی مجلس از غرفه باشگاه خبری توانا بازدید کرد

دانلود بیتالک

مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران تغییر کرد

مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران تغییر کرد
«محمدرضا بیدخام» مدیرکل روابط عمومی مخابرات منطقه تهران به عنوان سرپرست روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مخابرات ایران منصوب شد.

مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران تغییر کرد

«محمدرضا بیدخام» مدیرکل روابط عمومی مخابرات منطقه تهران به عنوان سرپرست روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مخابرات ایران منصوب شد.
مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران تغییر کرد

نصب بیتالک

وزیر امنیت عمومی به عنوان رییس جمهوری ویتنام سوگند یاد کرد

وزیر امنیت عمومی به عنوان رییس جمهوری ویتنام سوگند یاد کرد
وزیر امنیت عمومی ویتنام در پارلمان این کشور به عنوان رییس جمهور سوگند یاد کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، “تران دای کوآنگ” که وزیر امنیت عمومی ویتنام است دیروز (شنبه) به عنوان رییس جمهوری این کشور آسیایی درحالی سوگند یاد کرد که تنها نامزد این پست محسوب می شد. تایید وی به عنوان رییس جمهوری ویتنام از سوی پارلمان درحالی صورت گرفته که دوره فعالیت پارلمان رو به اتمام است و تنها بر روند گذار و انتقال سیاسی سه ماه زودتر از موعد مقرر نظارت دارد. این مرد با 465 رای موافق در مقابل 460 رای مخالف …

وزیر امنیت عمومی به عنوان رییس جمهوری ویتنام سوگند یاد کرد

وزیر امنیت عمومی ویتنام در پارلمان این کشور به عنوان رییس جمهور سوگند یاد کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، “تران دای کوآنگ” که وزیر امنیت عمومی ویتنام است دیروز (شنبه) به عنوان رییس جمهوری این کشور آسیایی درحالی سوگند یاد کرد که تنها نامزد این پست محسوب می شد. تایید وی به عنوان رییس جمهوری ویتنام از سوی پارلمان درحالی صورت گرفته که دوره فعالیت پارلمان رو به اتمام است و تنها بر روند گذار و انتقال سیاسی سه ماه زودتر از موعد مقرر نظارت دارد. این مرد با 465 رای موافق در مقابل 460 رای مخالف …
وزیر امنیت عمومی به عنوان رییس جمهوری ویتنام سوگند یاد کرد

فروش بک لینک

مدیرکل روابط عمومی آستان قدس رضوی رحلت آیت الله طبسی را تائید کرد

سید احمد هاشم آبادی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: آیت الله واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی و نماینده ولی فقیه در استان ای خراسان شب گذشته به ملکوت اعلی پیوست.
وی افزود: ایشان حوالی ساعت 2 بامداد شب گذشته جان به جان آفرین تسلیم کرد.

باشگاه خبری ورزشی

مدلینگ