خودرویی از تیونر افسانه ای پورشه +عکس

خودرویی از تیونر افسانه ای پورشه +عکس
شاید این خودرو به عنوان یک 911 مدرن شده معمولی جلوه کند اما این CTR جدید در واقع یکی از احساس برانگیزترین سوپرکارهای سال بوده زیرا از شاسی مونوکوک کربن کاملاً سفارشی و سیستم تعلیق برگرفته از مسابقات بهره می برد.

خودرویی از تیونر افسانه ای پورشه +عکس

شاید این خودرو به عنوان یک 911 مدرن شده معمولی جلوه کند اما این CTR جدید در واقع یکی از احساس برانگیزترین سوپرکارهای سال بوده زیرا از شاسی مونوکوک کربن کاملاً سفارشی و سیستم تعلیق برگرفته از مسابقات بهره می برد.
خودرویی از تیونر افسانه ای پورشه +عکس

قلعه ضحاک، افسانه کهن هشترود (+عکس)

قلعه ضحاک، افسانه کهن هشترود (+عکس)
اکوفارس: قلعه ضحاک(آژدهاک) یا داش قلعه در هشترود و در ساحل شرقی دریاچه ارومیه و در 95 کیلومتری جنوب تبریز قراردارد.

قلعه ضحاک، افسانه کهن هشترود (+عکس)

اکوفارس: قلعه ضحاک(آژدهاک) یا داش قلعه در هشترود و در ساحل شرقی دریاچه ارومیه و در 95 کیلومتری جنوب تبریز قراردارد.
قلعه ضحاک، افسانه کهن هشترود (+عکس)